Godt rustet: – Vårt mål er at alle barn som har gått i Oslobarnehagen skal være godt rustet til å begynne på skolen, skriver barnehagebyråd Anniken Hauglie (H).
Godt rustet: – Vårt mål er at alle barn som har gått i Oslobarnehagen skal være godt rustet til å begynne på skolen, skriver barnehagebyråd Anniken Hauglie (H). (Foto: Istockphoto)

Satser på kvalitet i barnehagen

Vi kartlegger ikke for arkivets skyld, men for barnas.

I sitt innlegg i barnehage.no fremstiller Lena Moe Oslobarnehagens språkkartlegging som om vi gjør dette for kartleggingens skyld og at dette overskygger alt annet som gjøres i barnehagen. Jeg er enig i at barn lærer gjennom lek, men vi kan ikke se bort i fra at språk også er en essensiell del av leken. Jeg kan derfor forsikre Moe om at vi ikke kartlegger for arkivets skyld, men for barnas.

For barnas skyld: Kartlegging av barn i barnehager er for barnas skyld, ikke arkivets, forsikrer barnehagebyråd Anniken Hauglie (H).
For barnas skyld: Kartlegging av barn i barnehager er for barnas skyld, ikke arkivets, forsikrer barnehagebyråd Anniken Hauglie (H).

Denne høsten startet nesten 1700 barn i førsteklasse i Osloskolen uten å kunne godt nok norsk til å følge vanlig undervisning. Mange av disse barna har gått i barnehagen og noen har gått der opp til fire år. Dette kan ha flere årsaker, men at et barn kan ha gått i barnehagen så lenge uten å ha lært seg tilstrekkelig norsk språk er bekymringsfullt. I flere tilfeller er det heller ikke meldt noen språklig bekymring fra barnehagen til skolen. Dette er en virkelighet som vi må forholde oss til både politisk og faglig. I løpet 2014 og 2015 skal 4000 barnehageansatte kurses i språkarbeid og språkutvikling. Målet er å øke bevisstheten og kompetansen blant våre ansatte på hvordan jobbe med språk i barnehagen og hvordan vi skal finne de som trenger ekstra hjelp og støtte slik at flere barn får et bedre utgangspunkt.

I det nylig fremlagte budsjettet har vi foreslått 100 millioner kroner ekstra til kvalitetsløft i Oslobarnehagen. Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av digitale verktøy i barnehagen og en enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte. Vi skal videreføre utdanning av barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. For å beholde og rekruttere dyktige ansatte ønsker vi å se på muligheten for å etablere en tiltakspakke for å sikre at de beste pedagogene blir ansatt i de mest krevende barnehagene. Vi vil også tilby flere styrere stipend til å delta på den nasjonale styrerutdanning.

Jeg vil at våre 5.500 assistenter skal få videreutvikle seg. Vi ønsker blant annet å utvikle et introduksjonskurs for nyansatte assistenter slik vi tilbyr nyansatte i Osloskolen. Andelen fagarbeidere i barnehagene skal økes ved å ta inn flere lærlinger, og la assistenter få ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

Vårt mål er at alle barn som har gått i Oslobarnehagen skal være godt rustet til å begynne på skolen og delta i det sosiale livet i sitt nærmiljø. Dette arbeidet starter i barnehagen.

Debatt

Til toppen