Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep? Dette er blant temaene som blir tatt opp i en ny podcast.
Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep? Dette er blant temaene som blir tatt opp i en ny podcast. (Illustrasjon/design: RVTS Sør)

Podcast: Hvordan snakke om vold og overgrep med barn i barnehagen?

Samtalene i podcasten «Snakk med meg, davel» kan være en god start - og en inspirasjon til å gå i gang med de vanskelige samtalene.

Spesialrådgiver Anne-Lill Nord Nilsen fra RVTS Sør jobber med barneperspektivet i vold og overgrepssaker, og samtaler med barn. Sammen med Nina Borøy Olsen, en erfaren førskolelærer og pedagogisk leder i Snømyra barnehage og Marianne Wegge, leder i Smååsane barnehage og mangeårig førskolelærer har hun laget podkasten «Snakk med meg, davel». 

– Vi ønsket å nå ut til så mange som mulig, og tenkte at podcast kunne være en spennende mulighet for å få til det, sier Nilsen. 

Vanskelige samtaler

I podcasten snakker hun med barnehagelærerne om kommunikasjon og bekymringssamtaler om vold og overgrep med barn i barnehagen.

Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep?

Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kommer fram i samtalene?

Dette er blant temaene som blir tatt opp i den nye podkasten. 

Spesialrådgiver Anne-Lill Nord Nilsen fra RVTS Sør jobber med barneperspektivet i vold og overgrepssaker, og samtaler med barn. Foto: Privat

– Min erfaring er at de som jobber med barn i dag, generelt kan veldig mye om vold og overgrep. Fagkunnskapen er høy i barnehagene. Men det å gå inn og konkret snakke med et barn når man har en bekymring, sitter langt inne. I podcasten går vi fra hva må vi gjøre, til hvordan gjør vi det, sier Nilsen, og legger til: 

– Ikke i form av undervisning, men hvor vi tre reflekterer og snakker sammen. Det handler om å levendegjøre temaet, sammen med to som har veldig mye kompetanse fra barnehage, og vet hvordan man arbeider i praksis. 

Fire episoder - så langt

Så langt er det produsert fire episoder. En av dem er publisert, episode to blir lagt ut i morgen, og de to andre blir publisert de to påfølgende torsdagene. 

1. episode: «Hva gjør vi i dag, hva utfordrer oss, om verdivalg og barneperspektiv.»

2. episode: «Oppdager og utforsker – hverdagsspråket og hvem vil jeg være.»

3. episode: «Fra hva må vi gjøre til hvordan får vi det til – Om å øve seg.»

4. episode: «Vold og overgrep – å vite nok til å handle  – om barns rettigheter og vårt ansvar og plikt.»

– Vi har planer om å lage ytterligere en episode. I den siste episoden tenker vi å utfordre lytterne om det er noen som har spørsmål, som kanskje kan bli utgangspunkt for flere episoder, sier Nilsen, som er klar på at arbeidet med podcasten har gitt mersmak. 

– Det er Fylkesmannen i Agder som via Barnehagenettverket region Kristiansand – med leder Bess Schelbred Thormodsæter i spissen – har gitt midler til å produsere «Snakk med meg, davel». Det var hun som fikk tak i de to barnehagelærerne, og tenkte at de kunne være gode samarbeidspartnere. Det var en skikkelig match, sier Nilsen, og legger til: 

– Men da jeg fortalte hjemme at vi skulle lage podcast, fikk jeg spørsmål av sønnen min: Vet du egentlig hva en podcast er? 

Voksne som trygge utforskere

Anne-Lill Nord Nilsen ler. 

Som spesialrådgiver i RVTS Sør jobber hun med tematikken daglig. Ikke bare vold og overgrep som tema, men også mye med hvordan man snakker med barna om det.  

– Vi voksne trenger å bli trygge utforskere og barn trenger å øve seg på å fortelle – da må vi snakke med barna om det vi lurer på.

I samtalene med barnehagelærerne settes det også fokus på at det ofte kan være vanskelig for eksempel å stille åpne spørsmål som oppmuntrer barnet til å fortelle fritt.

– De er både ærlige og modige, og forteller at man kanskje uten å tenke over det stiller lukkede spørsmål, og er mer oppdragere og forklarende enn man er oppdagere utforskende. Barna er nødt til å øve seg på å bli fortellere, og å utforske egne følelser. Som en konklusjon kan jeg nok si at man generelt vet mye om vold og overgrep, men for sjeldent snakker med barna om det. 

Debatt

Til toppen