Det vil være vanskelig for barnehagepersonalet å skape en trygg tilvenning for de yngste barna, dersom det ikke finnes nok fagkompetanse i personalet, skriver student Annbjørg Omdal. Foto: Getty Images/privat
Debatt
Det vil være vanskelig for barnehagepersonalet å skape en trygg tilvenning for de yngste barna, dersom det ikke finnes nok fagkompetanse i personalet, skriver student Annbjørg Omdal. Foto: Getty Images/privat

Personalet som skal arbeide med de yngste barna bør håndplukkes

For å sikre de yngste barna et trygt møte med barnehagen, må de voksne være rustet med god faglig kompetanse.

  • Debatt

Gjennom en treårig barnehagelærerutdanning har jeg opparbeidet meg mye kunnskap, og fått en forståelse for hvor viktig voksenrollen er i møte med de yngste barna i barnehagen. De første leveårene hos barn danner grunnlaget for all videre utvikling, og vi voksne må derfor forstå det viktige ansvaret det innebærer å ivareta de yngste barna i barnehagen.  

Gjennom ulike praksisperioder har jeg møtt fantastiske voksne som sitter på mye fagkompetanse, og som klarer å skape en trygg tilværelse for de yngste barna. Samtidig har jeg også fått møte voksne som mangler nødvendige fagkompetanse, og som ikke klarer å fange opp de yngste barnas behov for trygghet.

I august iverksettes den nye pedagognormen, hvor hensikten er å styrke fagkompetansen i norske barnehager. Samme måned starter barnehageåret opp, og en sårbar tilvenningsperiode er i vente for mange barn. For å møte barns behov i en vanskelig tilvenningsperiode er det viktig at personalet som møter dem har nødvendig relasjons- og tilknytningskompetanse. Forskning forteller om betydningen av sensitive voksne som kan inngå i gode relasjoner, som avgjørende for at de yngste skal kunne oppleve barnehagen som et trygt sted.

Forskning forteller om betydningen av sensitive voksne som kan inngå i gode relasjoner, som avgjørende for at de yngste skal kunne oppleve barnehagen som et trygt sted.

Det vil være vanskelig for barnehagepersonalet å skape en trygg tilvenning for de yngste barna, dersom det ikke finnes nok fagkompetanse i personalet.

Det er særlig viktig at et lite barn har utviklet en god relasjon til en eller flere i personalet, før foreldrene slutter å være tilstede under tilvenningen. Blir barnet da møtt av voksne som ikke har tilstrekkelig relasjons- og tilknytningskompetanse, vil man risikere at det ikke blir oppdaget om barnet faktisk har utviklet en trygg relasjon til en voksen i barnehagen, før man ser på tilvenningsperioden med foreldrene tilstede, som ferdig.

Ved innføringen av pedagognormen vil fagkompetansen i barnehagen forhåpentligvis styrkes, slik at personalet som skal skape en trygg tilvenning for de yngste barna, er rustet til dette.

Debatt

Til toppen