Fra høsten tilbyr Universitetet i Stavanger Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for å bøte på pedagogmangelen i Rogaland. 
Fra høsten tilbyr Universitetet i Stavanger Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for å bøte på pedagogmangelen i Rogaland.  (Illustrasjonsfoto: Gettyimages)

Pedagogmangel i Rogaland: Fra høsten starter Universitetet i Stavanger ABLU

Rogaland er sammen med Oslo og Møre og Romsdal de fylkene med lavest pedagogdekning i landet. Fra høsten tilbyr Universitetet i Stavanger Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for å bøte på mangelen. 

Det skriver universitetet på sine hjemmesider

Ifølge de nye tallene fra Udir, som ble offentliggjort i går, er det i Stavanger 43,9 prosent av barnehagene som oppfyller pedagognormen. 7,3 prosent av barnehagene i kommunen oppfyller ikke kravet om pedagogisk bemanning, mens 48,8 prosent oppfyller pedagognormen med dispensasjon. 

Av samtlige 455 barnehager i hele Rogaland er det 196 av dem som oppfyller pedagognormen; 45,8 prosent. 23 barnehager - 5,4 prosent - oppfyller ikke normen, mens 209 barnehager - 48,8 prosent - oppfyller pedagognormen med dispensasjon. 

FAKTA: PEDAGOGNORMEN

Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Det er en skjerping fra tidligere da kravet var henholdsvis 9 og 18 barn per pedagogisk leder. Skjerpingen trådte i kraft 1.august 2018.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen tre-årig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Fungerende instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Anne Kristine Solberg Runestad, sier til universitetets hjemmeside at hun er er svært glad for det nye studietilbudet ved UiS.

– ABLU er et tiltak fra UDIR, med forankring i strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage». Kompetansestrategien skal blant annet bidra til at andelen barnehagelærere i barnehagen øker. Dessverre er Rogaland et av de tre fylkene i landet med lavest pedagogdekning i barnehagene, og dermed har UDIR og UiS inngått et samarbeid om å tilby arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning.  

ABLU-programmet ble utviklet ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i samarbeid med Oslo kommune, og de første studentene startet utdanningen høsten 2007. Ordningen innebærer at assistenter i barnehagen utdannes til barnehagelærere i kombinasjon med arbeid i barnehagen, hvor barnehagen trekkes inn som læringsarena.

Med basis i HiOA har studieprogrammet inngått i en nasjonal satsning for å utdanne flere barnehagelærere og resultert i at det i dag tilbys ABLU-utdanninger ved flere universiteter og høgskoler.

Fra høsten også ved Universitetet i Stavanger - såfremt studiet blir formelt godkjent i Utdanningsutvalget i mai. 

– Her får assistenter og fagarbeidere i barnehagen, som ellers ikke ville valgt utdanning på heltid, muligheten til å kombinere jobb og studier, sier leder for studieprogrammet Per Einar Sæbbe. 

UiS har 15 studieplasser til programmet, og planen er å starte kommende høst. Søknadsfristen er 15. april. 

Debatt

Til toppen