Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.
Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

– Oslo fortsetter tilsyn med barnehager

Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, melder at det økonomiske tilsynet med private barnehager fortsetter og utvides.

  • okonomi

Barnehage.no hadde 30.juni en sak som kan gi inntrykk av at Oslo kommune avslutter tilsyn med barnehager. Fakta er det motsatte, - tilsynene fortsetter og de utvides.

Byrådet i Oslo er opptatt av at fellesskapets ressurser og penger som foreldrene betaler inn til barnehagene, kommer barna til gode. Kommunen har derfor gjennomført flere økonomiske tilsyn for å kontrollere at private barnehager etterlever reglene i barnehageloven § 14 a om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Tilsynet med de private barnehagenes økonomi har lenget ligget brakk i Oslo og landet for øvrig. Det ble knapt utført økonomiske tilsyn før dette byrådet overtok makten. Det er derfor ikke unaturlig at det tar litt tid å finne ut av hvordan økonomiske tilsyn skal gjennomføres eller hvordan regelverket skal forstås.

Oslo kommune er den første kommunen som har satt i gang systematisk tilsyn etter lovbestemmelsen om tilsyn som kom i 2012. Gjennom de sakene Oslo kommune fører etableres det praksis og avdekkes hvordan barnehagelovens paragrafer og forskrifter faktisk skal forstås.

Regelverket er ikke krystallklart og det er flere kommuner, i tillegg til Oslo, rundt omkring i landet som nå forsøker å finne ut av mulighetene dagens regelverk gir. Vi ser derfor på dette som en klargjøringsprosess der tilbakemeldingene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir oss nyttige tilbakemeldinger vi kan ta med oss videre.

Dette ser vi også gjennom Fylkesmannens presisering av at de har bedt om bistand fra Utdanningsdirektoratet til å tolke vilkåret i barnehageloven § 14 a første ledd bokstav a. Når også Fylkesmannen må spørre sentrale myndigheter om bistand, tyder det p at regelverket er umodent og trenger konkrete saker å bryne seg på.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Oslo kommune tar derfor erfaringene fra de konkrete tilsynssakene våre med oss inn i det videre arbeidet med økonomisk tilsyn av de private barnehagene i Oslo. Vi vil fortsette å jobbe for å sikre at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barnehagebarna til gode.

Debatt

Til toppen