Fungerende kontorsjef Lou Cathrin Norreen.
Fungerende kontorsjef Lou Cathrin Norreen. (Foto: Anne D. Nilsen, FUB)

Mandag flytter sekretariatet til FUB og FUG til Bø

– Det overordnede målet vårt er å komme på plass så fort som mulig slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet med å bistå foreldre i barnehage- og skolesaker, sier fungerende kontorsjef Lou Cathrin Norreen.

Neste uke flytter sekretariatet til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fra Oslo til Bø i Telemark. Seks av de ti ansatte følger med jobbene sine til Bø, opplyser FUB og FUG i en pressemelding.

Sekretariatet for FUB og FUG sin oppgave er å gi de to utvalgene faglig og administrativ støtte i arbeidet med å ivareta sitt mandat.

I juni 2017 besluttet regjeringen at sekretariatet skulle flytte fra sine kontorer i Schweigaardsgate i Oslo til Bø. Avgjørelsen ble blant annet tatt på bakgrunn av St. meld. 18 Berekraftige byar og sterke distrikt (2016-2017).

– Det har vært et krevende år for de ansatte. En flytting er utfordrende av flere grunner. Noen har sett seg nødt til å si opp jobbene sine på grunn av lang reisevei og personlige forhold. Vi har ennå ikke fått ansatt nye medarbeidere i de ledige stillingene, og det har dessverre gått noe ut over rådgivingen til foreldre og annen aktivitet, sier fungerende kontorsjef Lou Cathrin Norreen i pressemeldingen.

Hun håper at foreldre og samarbeidspartnere har tålmodighet i overgangsperioden. Den neste uka blir folk som tar kontakt vist til hjemmesidene fug.no og fubhg.no for tips og råd.

– Det overordnede målet vårt er å komme på plass så fort som mulig slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet med å bistå foreldre i barnehage- og skolesaker, sier hun.

– Vi gleder oss til å komme i gang i Bø og til å bygge et nytt team av nye og gamle ansatte som sammen kan støtte både foreldre og utvalgene våre i et viktig arbeid, sier Norreen i pressemeldingen.

I juni ble Marianne Dahlseng ansatt som ny kontorsjef i sekretariatet. Hun starter i jobben 1. oktober. Dahlseng kommer fra stillingen som rektor ved Nome og Bø voksenopplæring.

Debatt

Til toppen