Nå skal foreldre få omsorgsdager ved behov hvis barnehager og skoler er stengt, selv om de har brukt opp den vanlige kvoten. Det opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen
Nå skal foreldre få omsorgsdager ved behov hvis barnehager og skoler er stengt, selv om de har brukt opp den vanlige kvoten. Det opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (Foto: Eirin Larsen, SMK )

Innfører ekstra omsorgsdager ved lokale smitteutbrudd

Regjeringen innfører en egen ordning der foreldre får ekstra omsorgsdager ved behov, dersom barnehager eller skoler må stenge på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte.

Det kom frem under regjeringens pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Dersom skolen eller barnehagen stenger har foreldre rett til omsorgspenger. Dette gjelder også når enkelte avdelinger, skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.

– Foreldre skal slippe å bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå opp når de må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Retten til omsorgspenger ble utvidet i vår og justert i sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvdel av 2020 (fra 1. juli til 31. desember). Denne kvoten må brukes opp først.

Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, vil foreldre få flere omsorgsdager.

Ordningen vil gjelde fra denne uka.

Røe Isaksen oppfordrer samtidig arbeidsgivere og arbeidstakere til å være fleksible.

– Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig som kan jobbe hjemmefra, bør benytte seg av det, sier arbeids- og sosialministeren.

Dersom kvoten er brukt opp gjelder følgende, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i pressemeldingen:

Be om at skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Det kan godt være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden.

Omsorgsdager:

 • Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager; 
  - 10 dager per forelder per kalenderår 
  - Mer enn to barn: 15 dager per forelder 
  - Hver forelder får 10 dager ekstra for sykt/funksjonshemmet barn med økt risiko for fravær  
  - Den som er alene om omsorgen får dobbel kvote 
 • Omsorgsdagene skal dekke fravær fra jobb når barn eller barnepasser er syk. I forbindelse med koronapandemien skal omsorgsdagene også dekke ekstra sykefravær både ved lokale stenginger eller ved symptomer på luftveisinfeksjon. 
 • Foreldre kan overføre omsorgspengedager seg imellom dersom skolen eller barnehagen er stengt. 
 • Foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med kan få omsorgspenger ut over kvoten. Behovet må bekreftes av lege.

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet) 

Debatt

Til toppen