Trondheim kommune er en av realfagskommunene og er ikke fremmed for å dra verken forskning eller realfag inn i barnehagen. Her er Nissekollen barnehage på ReMidafestivalen der de har bidratt til et forskningsprosjekt om pinner.
Forskning
Trondheim kommune er en av realfagskommunene og er ikke fremmed for å dra verken forskning eller realfag inn i barnehagen. Her er Nissekollen barnehage på ReMidafestivalen der de har bidratt til et forskningsprosjekt om pinner. (Foto: Trine Jonassen.)

Her er realfagskommunene!

Realfagsordning ga elevene ti prosentpoeng bedre resultat. Nå kommer den til Norge.

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir såkalte realfagskommuner i 2015. Målet med disse er å lære hvordan barnehager og skoler kan løfte seg ut av realfagsproblemet vi har i Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding.

– Skal norske elever bli bedre i matematikk og naturfag må vi styrke den lokale innsatsen – i den enkelte kommune og i den enkelte skole og barnehage, påpeker han.

De norske realfagskommunene er inspirert av danske «Science-kommuner».

Er din kommune en av de utvalgte? Sjekk oversikten nederst i saken.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Viktige realfagskunnskaper

Ifølge den internasjonale undersøkelsen TIMSS 2011, fikk elevene i Science-kommunene ti prosentpoeng bedre resultater i matematikk og naturfag enn elever i andre kommuner.

– Vi har et alvorlig realfagsproblem i norsk skole. 37 prosent av elevene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk på 10. trinn i fjor, fikk karakteren 1 eller 2. Samtidig vet vi at hvilken karakter elevene får i matematikk, er det som har størst betydning for om de greier å fullføre videregående skole eller ikke, sier kunnskapsministeren.

Han understreker at gode realfagskunnskaper blir stadig viktigere i samfunnet, for å løse klimautfordringer, for å henge med på teknologiutviklingen og for å kunne gi innbyggerne et godt helsetilbud.

34 kommuner

For å bli realfagskommune må kommunene forplikte seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Kommunene skal også samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag.

– De 34 realfagskommunene gjenspeiler utfordringene for realfag i Norge. Både kommuner med svake resultater og kommuner med gode resultater har blitt valgt ut. Det har også vært viktig med ulik størrelse og geografisk spredning for å få flest mulig erfaringer, sier Røe Isaksen.

20 millioner kroner

De utvalgte kommunene skal blant annet analysere status for arbeidet med realfag i kommunen, og utarbeide mål for arbeidet med realfag med utgangspunkt i analysen.

Deretter skal hver kommune utvikle en lokal realfagsstrategi.

I alt 65 kommuner søkte om å bli realfagskommune, og 34 av dem ble plukket ut. De er spredt over store deler av landet, og alle fylker har fått egne realfagskommuner, med unntak av Vest-Agder der ingen kommuner søkte.

Kunnskapsdepartementet satt av 20 millioner kroner til ordningen. Det økonomiske tilskuddet skal kommunene bruke til å etablere lokale lærende nettverk og til å finansiere lærernes deltakelse i nettverkene.

Realfagskommunene blir en del av den nye, nasjonale realfagsstrategien regjeringen skal legge frem i løpet av 2015.

Her er Norges første realfagskommuner (fylkesvis):

Akershus: Overhalla
Bærum Steinkjer
Nes Oppland:
Asker Vestre Toten
Ullensaker Gjøvik
Aust-Agder: Oslo:
Gjerstad Oslo
Arendal Rogaland:
Buskerud: Sandnes
Kongsberg Karmøy
Finnmark: Sogn og Fjordane:
Alta Flora
Hedmark: Sør-Trøndelag:
Kongsvinger og Eidskog (felles søknad) Trondheim
Tolga Rissa og Leksvik (i Nord-Trøndelag) (felles søknad)
Hordaland: Telemark:
Odda Skien
Møre og Romsdal: Troms:
Sande Harstad
Giske Tromsø
Nordland: Vestfold:
Vestvågøy Larvik
Bodø Østfold:
Rana Sarpsborg
Nord-Trøndelag: Moss

Debatt

Til toppen