Verdens lærerdag har blitt markert siden 1994.
Verdens lærerdag har blitt markert siden 1994. (Foto: Getty Images (illustrasjonsfoto) )

Gratulerer med dagen, barnehagelærere!

5. oktober er Verdens lærerdag.

Verdens lærerdag markeres årlig for å rette oppmerksomhet mot lærere og lærerorganisasjonene, og deres oppgaver og ansvar.

Målet er å mobilisere støtte til lærerne og sikre at de skal kunne oppfylle behovene til fremtidige generasjoner.

Tema for årets markering er: «Unge lærere: Profesjonens fremtid».

Lærermangel på verdensbasis

Globalt er lærermangel fremdeles en utfordring. For å nå FNs bærekraftsmål om universell grunnskole og videregående opplæring innen 2030, trengs det om lag 69 millioner nye lærere på verdensbasis, ifølge UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon). Særlig stor er lærermangelen i Afrika sør for Sahara.

I anledning Verdens lærerdag 2019 oppfordrer David Edward, generalsekretær i Education International (lærernes verdensorganisasjon), regjeringer over hele verden til å iverksette tiltak for å ivareta og fremme statusen til lærere på alle utdanningsnivåer.

– Å sikre anstendige lønninger og arbeidsvilkår for alle lærere, tilby introduksjons- og mentorprogrammer slik at unge lærere er godt forankret i yrket, og å gi dem den akademiske friheten og den profesjonelle autonomien de trenger for å utøve ledelse og fungere som forandringsagenter, er alle nødvendige skritt som må tas hvis utdanning skal hjelpe verden til å møte fremtidens utfordringer, sier Edwards ifølge organisasjonens nettsider.

Markert for første gang for 25 år siden

Verdens lærerdag ble etablert i 1994 av UNESCO for å markere jubileet for undertegnelsen av «Rekommandasjonen om lærernes status». Denne ble undertegnet i 1966 av UNESCO og ILO (FNs særorganisasjon for arbeidslivet).

En rekommandasjon er en anbefaling til nasjonale myndigheter og fastsetter universelle (minste)standarder for arbeidslivet. Rekommandasjonen om lærernes status gjelder for barnehagelærere og lærere i offentlige og private barnehager og grunn- og videregående skoler, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

Rekommandasjonen beskriver læreres plikter og rettigheter, og gir internasjonale standarder for læreres utdanning, rekruttering, ansettelse, samt utdannings- og læringsvilkår. Formålet er å styrke lærernes status for å fremme utdanning av høy kvalitet.

Verdens lærerdag er et samarbeid mellom UNESCO, ILO, Education International, UNICEF og FNs utviklingsprogram.

Debatt

Til toppen