Går inn for gratis barnehage
(Foto: Istockphoto)

Går inn for gratis barnehage

Utvalg vil skrote kontantstøtten og behovsprøve barnetrygden.

Utvalget som har utredet den offentlige støtten til barnefamilier foreslår gratis barnehage, målrettet barnetrygd til lavinntektsfamilier - og fjerning av kontantstøtten.

Mandag leverte Barnefamilieutvalgets leder, professor Anne Lise Ellingsæter, utredningen til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Det er 20 år siden ordningene til barnefamilier ble gjennomgått samlet. Siden da er flere av ordningene endret, samtidig som det har skjedd store forandringer i samfunnet som har betydning for økonomien til barnefamilier.

- Redusere barnefattigdom

Utvalget har jobbet med saken siden juni 2015.

- De siste 10-15 årene har det vært en kraftig økning i antall barnehageplasser, maksimalpris og lovfestet rett til plass er innført, og kontantstøtten er opprettet. Yrkesaktiviteten blant småbarnsmødre har økt, og barn begynner tidlig i barnehage. Høy mobilitet over landegrensene vil trolig fortsette. Utvalget skal vurdere mulige endringer, blant annet for å redusere barnefattigdom og sikre god bruk av samfunnets ressurser, sa Horne da utvalget ble satt ned.

Flere forslag

Arbeidet ble presentert for statsråden mandag. Blant forslagene som legges fram er:

  • Foreldrepengeordningen:

- Likedeling av foreldrepermisjonen. 9+20 uker til mor, 20 uker til far.

- Individuell rett til foreldrepenger, avvikle aktivitetskravet.

- Avvikle engangsstøtten.

- Ny løpende minsteyting på 2G til foreldre med ingen eller lav inntekt.

  • Gratis barnehage og kvartalsvise opptak i barnehagen (forslag fra 6 av 9 medlemmer i utvalget).
  • Målrettet barnetrygt som gir cirka 23.000 kroner per barn for lavinntektsfamilier (forslag fra 6 av 9 medlemmer i utvalget).
  • Kontantstøtten avvikles.
  • Støtte til aleneforsørgere avvikles og erstattes av løpende minsteyting, gratis barnehage og målrettet barnetrygd.
  • Stipend fra Lånekassen til studenter med barn avvikles og erstattes av den løpende minsteytingen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Finansieres av kutt i barnetrygd

Utvalget har beregnet at kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner i året. Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på ni milliarder kroner.

 

– Grunnen til at vi vil innføre gratis barnehage er at vi mener barnehagen er i ferd med å få en viktig rolle som fellesinstitusjon. Vi vil gjerne tersklene for bruk av barnehage for de gruppene som ikke går i barnehage i dag, sier utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter til NRK.

Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomite har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis, ifølge NTB.

Les hele utredningen her.

Debatt

Til toppen