Professor ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap ved HSN, Thomas Moser.
Forskning
Professor ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap ved HSN, Thomas Moser. (Foto: Trine Jonassen)

Forsker på barn i bevegelse

Forskere fra HSN hjelper Sandefjord kommune med å få mer fysisk aktivitet i barnehagene.

Forskerteamet fra Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har gjennomført en kartlegging av hvor fysisk aktive barna er i barnehager i Sandefjord, og følger nå prosessen med å sette i verk tiltak i barnehagene.

Les hele saken på høgskolens hjemmeside.

Prosjektet er drevet av Sandefjord kommune, men HSN bistår med forskningsdelen.

– Sandefjord kommune har store levekårsutfordringer og kommunen ønsker å jobbe med tverretatlige prosjekter. Et strategisk område i denne satsingen er barns og unges fysiske og psykiske helse, sier kommunens prosjektleder for «Barn i bevegelse» Janne Borch-Jenssen.

"Barn i bevegelse". Bilde hentet fra prosjektets brosjyre.
"Barn i bevegelse". Bilde hentet fra prosjektets brosjyre.

Praksisnær tilnærming

"Barn i bevegelse" er et samarbeidsprosjekt mellom kommunens fysioterapitjeneste for barn og unge og de kommunale barnehagene for å redusere marginalisering/sosial ulikhet i helse.

– Forskerne sørger for at vi får pålitelige data som analyseres i sammenheng, både for å skape ny forskningsbasert kunnskap og for å gi oss i kommunen et nødvendig grunnlag for mål- og tiltaksarbeidet ute i feltet. De bidrar også med uvurderlig kunnskap om relevant forskning på området. I tillegg til at forskerne er teoretisk oppdaterte og kunnskapsrike, oppleves de som praksisnære i sin tilnærming til arbeidet med barnehagene og som ydmyke samarbeidspartnere på kommunens arena, sier Janne Borch-Jenssen.

Steinar Øvreås som underviser til daglig ved barnehagelærerutdanningen på HSN sier det har vært en fantastisk respons og interesse fra barnehagene:

– Mange av de ansatte har også gått med aktivitetsmålere, og samtidig loggført aktivitetene barn og voksen gjorde. De ansatte har også svart på et spørreskjema, for å få en oversikt over barnehagenes forutsetninger og muligheter for fysisk aktiv lek for ulike barnegrupper. Barnehagene og prosjektgruppen i Sandefjord kommune har gjort en god jobb i å følge opp loggføringer av aktiviteter, og logistikken rundt for å sikre at barna får på seg de rette akselerometrene hver dag. Samtidig er det god svarprosent på spørreskjemaet, noe som ga godt grunnlag for å presentere mulige utfordringer og styrker hos de enkelte barnehagene som nå har gått i gang med å se på egen praksis, miljø og organisering, sier Øvreås.

Følg barnehage.no på Facbook og Twitter.

Følger tett opp

– Barnehagene arbeidet internt med utgangspunktet i teoriformidlingen, funnene fra aktivitetsmålingene og spørreskjemadataene fra deres barnehager. Hver barnehage startet altså arbeidet med å planlegge de tiltakene som de selv vurderer som viktigst for å skape bedre betingelser for fysisk aktiv lek, sier professor ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap ved HSN, Thomas Moser.

Arbeidet fortsetter i barnehagene, og blir kontinuerlig fulgt opp.

– Vi gleder oss veldig over barnehagenes gode arbeid etter seminaret, og ikke minst også over de meget gode vurderingene som seminaret som helhet fikk av deltakerne, sier Moser.

Debatt

Til toppen