Barnehagene åpnes gradvis fra og med mandag i neste uke.
Barnehagene åpnes gradvis fra og med mandag i neste uke. (Foto: Getty Images (illustrasjonsbilde) )

Fem ting leserne våre lurer på om gjenåpning av barnehagene

Kommer det ekstra midler til bemanning for å ivareta smittevernhensyn? Og vil smitteverntiltakene være de samme for familiebarnehager som for ordinære barnehager? Se svarene fra Kunnskapsdepartementet her.

I perioden 20. til 27. april kan om lag 275 000 barn vende tilbake til barnehagene, mens cirka 250 000 elever på 1.-4. trinn kan vende tilbake til barneskolene 27. april. Det opplyste statsminister Erna Solberg (H) da hun orienterte om koronatiltakene under pressekonferansen tirsdag i forrige uke.

Samtidig ble det kjent at regjeringen ville komme tilbake med nasjonale kriterier for hvordan man skal forebygge smittespredning i barnehager og skoler. Smittevernveilederen for barnehagene ble lagt frem onsdag ettermiddag.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Det er viktig at barnehagene får tiltakene på plass før åpning, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i den forbindelse.

Flere spørsmål

Avgjørelsen om å åpne barnehagene igjen har skapt et stort engasjement i sosiale medier blant barnehage.no sine lesere, og mange har spørsmål de ønsker svar på. Vi har bedt Kunnskapsdepartementet svare på noen av disse spørsmålene, som her svarer ved statssekretær Anja Johansen:

– Kommer det ekstra midler til bemanning for å ivareta smittevernhensyn, for eksempel i henhold til antall barn som kan være sammen i gruppe? lurer en barnehageansatt på. Og hvordan skal man sikre nok bemanning hvis noen ansatte må holde seg hjemme fordi de er i risikogruppa eller fordi de har symptomer på luftveisinfeksjon?

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande og statssekretær Anja Johansen.
Statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet. Foto: Mariell Tverrå Løkås

– Nei, det er ikke satt av ekstra midler til dette fra statens side. Barnehagene har forskjellige lokaler og bemanning, og mange steder vil det ikke være mulig å ha "normal drift" i denne perioden. For å ivareta smittevernet er det derfor viktig at noen av avgjørelsene må gjøres lokalt, og at vi ivaretar et visst handlingsrom når det for eksempel gjelder hvor fleksible åpningstidene skal være, svarer statssekretær Anja Johansen i en epost til barnehage.no

– Mange familier har et eller flere familiemedlemmer i husstanden som er i  risikogruppe for covid-19. Vil familier med barn som ikke kan komme tilbake til barnehagen fordi barnet er i risikogruppe eller har et familiemedlem som er i risikogruppe slippe å betale for barnehageplassen i tiden fremover? lurer en barnehageforelder på.

– Foreldre som får tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner ikke velger å benytte seg av plassen, må i utgangspunktet betale. Foreldrebetalingen er en avtale mellom foreldre og barnehage. Etter disse avtalene eller i lokale retningslinjer kan det i en del tilfeller gis permisjon eller fratrekk i foreldrebetalingen ved langvarig dokumentert sykdom, svarer statssekretæren.

For barn som er i risikogruppe eller har foreldre i risikogruppe bør det opprettes dialog mellom foreldre og barnehagen om det er mulig med tilrettelegging. Et alternativ kan være at barnet kun møter i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Når det gjelder barn med kroniske sykdommer har Norsk barnelegeforening i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Foreningen mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og på skole.

Oversikten over hvilke grupper av barn med kronisk sykdom barnelegeforeningen mener kan møte i barnehage og skole som vanlig, og over barn som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme, finner du på nettsidene til Norsk barnelegeforening.

Hva mener regjeringen at barnehageansatte skal gjøre om de har noen i husstanden som er i en risikogruppe? spør en barnehageansatt.

Statssekretæren besvarer spørsmålet ved å henvise til Folkehelseinstituttets råd til personer i risikogrupper og pårørende til personer i risikogrupper.

På sine nettsider gir Folkehelseinstituttet følgende råd til pårørende til personer som er i risikogrupper:

  • Følg gjeldende råd om hygiene og andre tiltak for å redusere risiko for å bli smittet.
  • Ikke besøk personer i risikogruppene dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, eller ikke føler deg helt frisk.
  • Hold kontakt med personer i risikogruppene og tilby å hjelpe med nødvendige ærend.
  • Bor du sammen med personer i risikogruppene og får symptomer på luftveisinfeksjon eller ikke føler deg frisk, begrens samværet. Om mulig, anbefales det å oppholde seg og sove på separate rom, og ha eget bad/toalett. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig å holde avstand og ha separat håndkle på bad/toalett og egne baderoms artikler. Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19).

– Vil smitteverntiltakene være de samme for familiebarnehager som for ordinære barnehager? ønsker en som driver familiebarnehage svar på.

– Veilederen om smittevern i barnehager er en nasjonal veileder som er ment å gjelde for alle barnehager. Barnehagene er forskjellige og derfor er det viktig at de finner gode lokale løsninger for å ivareta smittevernet, svarer statssekretær Anja Johansen.

– Mange barnehageansatte har vært spente på smittevernveilederen som nå er kommet. Kan dere garantere at tiltakene i veilederen vil ivareta både barns behov for omsorg og smittevernet?

– Vi har fått tydelige råd fra helsemyndighetene om at barnehagene kan åpne igjen og at dette er basert på et trygt kunnskapsgrunnlag om smittesituasjonen generelt og om smitte blant barn spesielt. Veilederen skal bidra til trygghet rundt gjenåpningen for ansatte og foreldre, og den skal gjøre barnehagens eier, ledere og ansatte i stand til å ta gode beslutninger og håndtere ulike dilemma i forbindelse med gjenåpningen, sier Johansen.

Veilederen er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet og de har fått innspill underveis i arbeidet fra parter som representerer ansatte i barnehage og barnehageeiere.

– Veilederen er klar på at barna skal få sitt omsorgsbehov ivaretatt når vi gjenåpner barnehagene. Så lenge smittevernrådene følges, skal det være mulig å gi barna trøst og kos, sier Johansen.

Hun peker på at smittevernveilederen inneholder råd om hvem som bør holde seg hjemme, hva man skal gjøre om barn blir syke i barnehager, at det er spesielt viktig med godt renhold, og hvordan man kan organisere dagen for å redusere antall kontaktpunkter.

– Til slutt i veilederen er det en sjekkliste for å sikre at man følger smitteverntiltakene. Den bør alle barnehager sette seg godt inn i, sier statssekretæren.

Se veilederen her.

Debatt

Til toppen