Depresjon hos mor øker risikoen for atferdsproblemer
Forskning

Depresjon hos mor øker risikoen for atferdsproblemer

Ny fransk studie finner sammenheng mellom mors depresjon og atferdsproblemer hos barn.

Barn av deprimerte mødre har større sjanse for å utvikle emosjonelle problemer og atferdsproblemer i femårsalderen.

Det skriver Norsk Helseinformatikk på sine nettsider.

Studien så på forholdet mellom mors depresjon i svangerskapet og frem til barnet fylte fem år, og barnets atferds- og emosjonelle problemer i femårsalderen.

Forskerne fant at femåringene med mødre med vedvarende middels til høye symptomer på depresjon, viste de tydeligste tegnene på atferds- og emosjonelle problemer. Disse barna hadde også et høyere nivå av problemoppførsel og problemer med jevnaldrende i forhold til barn som ikke hadde voks opp med en deprimert mor.

Ifølge tidligere forskning vil risikoen for at barn med deprimerte mødre utvikler atferdsproblemer reduseres dersom barnet går i barnehage.

Debatt

Til toppen