Elin Eriksen Ødegaard er professor i barnehagepedagogikk ved HVL og leder for BARNkunne.
Elin Eriksen Ødegaard er professor i barnehagepedagogikk ved HVL og leder for BARNkunne.

For første gang skal konferansen være digital: – Vi mener kunnskapen bør være åpen og gratis tilgjengelig

Hvordan skape bærekraftige barnehager? Det er tema når forskningssentrene BARNkunne og FILIORUM arrangerer gratis barnehageforskningskonferanse.

Publisert

De to forskningssentrene BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Filiorum ved Universitetet i Stavanger ønsker å skape en møteplass for forskere og praksisfeltet. Derfor samarbeider de om å arrangere en årlig konferanse viet til formidling av barnehageforskning.

Årets konferanse går av stabelen 28. til 30. september med HVL som vert. På grunn av pandemisituasjonen blir konferansen denne gangen digital.

– Covid-19 gav oss tre alternativer: Å avlyse konferansen, utsette den eller legge den om til en nettbasert konferanse. Vi valgte det siste, forteller Elin Eriksen Ødegaard som er professor i barnehagepedagogikk ved HVL og leder for BARNkunne.

I anledning at konferansen blir digital har arrangørene også bestemt seg for å gjøre den gratis.

– Vi mener at kunnskapen bør være åpen og gratis for alle. Da vi ble nødt til å planlegge for en digital konferanse så vi raskt muligheten for å få dette til ettersom kostnadene ved et digitalt arrangement er mye lavere, sier Ødegaard.

– Mer enn resirkulering og økologisk dyrking

Det overordnede temaet for konferansen er «å skape bærekraftige barnehager». Dette er også dreiepunktet for all aktivitet ved BARNkunne-senteret.

– Hva legger dere i begrepet «bærekraft»?

Om BARNkunne og FILIORUM:

Barnehageforskningssentrene BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet og FILIORUM ved Universitetet i Stavanger åpnet begge i august 2018.

Sentrene er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner kroner hver over fem år.

Det var Kunnskapsdepartementet som ga Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut de 50 millioner kronene. Målet er å få både mer og bredere metodisk forskning på barnehage, samt skape tverrfaglige miljøer som kan være toneangivende for forskning på området.

– Mange forbinder kanskje bærekraft i barnehagen med resirkulering og økologisk dyrking. Ting som hører til under fagområdet «Natur, miljø og teknologi» i rammeplanen. På BARNkunne har vi en bredere forståelse av begrepet, forteller Ødegaard.

– Vi forholder oss til FNs bærekraftsmål. Mål nummer 4 handler for eksempel om at alle barn skal ha tilgang på en god utdanning. I bærekraftige samfunn er barn og barns fremtid veldig viktig, dermed er det også viktig å skape gode barnehager for alle barn. Det vi som forskningsmiljø kan bidra med, er barnehagerelevant kunnskap, for vår tid  – der man jobber sammen med barnehagesektoren for å skape gode barnehager. Vi er opptatt av å bidra med forskning for å skape gode samfunn og en god fremtid for barn, fortsetter hun.

Hvilken forskning trenger vi?

Hvilke fortellinger finnes om den bærekraftige barnehagen? Hvilke eksempler finner barnehageforskningen på gode, inkluderende og rettferdige barnehager? Hva vet vi i dag om barnehagenes bidrag til å fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse? Og hvilken forskning trenger vi?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert under konferansen.

– Det blir nøkkelforedrag som på ulike måter er relatert til hovedtemaet og presentasjoner av pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter. Det legges også opp til en paneldebatt der det skal drøftes hvilket kunnskaps- og verdigrunnlag barnehagesektoren bør videreutvikle for fremtiden, forteller Ødegaard.

Deltar i forskningssamarbeid

I Sollien barnehage i Bergen har de bestemt seg for å legge til rette for at de ansatte kan få med seg utvalgte deler av konferansen på storskjerm på personalrommet.

– Vi er opptatt av å henge med i tiden og dette gir oss en mulighet til å bli oppdatert på ny forskning og kunnskap om barnehagen, sier styrer Bente Gjerde.

Temaet bærekraft er noe barnehagen har hatt mye fokus på. De er en av fire kommunale barnehager i Bergen som er såkalte partnerskapsbarnehager. Dette innebærer at de samarbeider med forskerne ved BARNkunne om ulike forskningsprosjekter.

– Vi jobber sammen med forskerne om hvordan vi skal få løftet problemstillinger knyttet til særlig to områder; øko-borgerskap og mat og måltider. Vi har et tett samarbeid og dialog om hva som er interessant å se på fra vårt perspektiv og hva som er interessant å se på fra forskernes perspektiv, forteller pedagogisk konsulent i barnehagen, Sissel Knudsen.

500 deltakere

Arrangør Elin Eriksen Ødegaard er spent før BARNkunne for første gang skal være vert for en stor digital konferanse.

Hun opplyser at den tekniske løsningen som er valgt for konferansen tillater opptil 500 påmeldte.

– Over 400 er allerede påmeldt, en snau uke før påmeldingsfristen går ut 21. september, forteller Ødegaard.

Powered by Labrador CMS