– Det er ekstra morsomt når andre mener arbeidet vi gjør er bra, sier daglig leder Linda Yvonne Rosenborg i Blåbærgrenda barnehage; en av fem finalister til Årets barnehage 2020.
– Det er ekstra morsomt når andre mener arbeidet vi gjør er bra, sier daglig leder Linda Yvonne Rosenborg i Blåbærgrenda barnehage; en av fem finalister til Årets barnehage 2020.

– Når du jobber i barnehage må du være til stede med toppen og ikke bare med kroppen

– Vi er veldig glade, ydmyke og takknemlige for å bli nominert, sier daglig leder Linda Yvonne Rosenborg i Blåbærgrenda barnehage i Rælingen.

Publisert

«Blåbærgrenda er en aldersinndelt barnehage. De ansatte er flinke til å tilpasse rommene og aktivitetene til alderen på barna. Dette er en barnehage med ansatte som har jobbet der i mange år, og det er lavt sykefravær blant de ansatte. De prøver å sørge for at noen av de ansatte følger med barna hele veien. Det gjør at barna er trygge i sin hverdag. De er flinke til å se barna og deres behov.»

Dette skriver en av foreldrene som har nominert Blåbærgrenda barnehage i Rælingen som kandidat til Årets barnehage 2020.

– Hva var den første reaksjonen da dere fikk vite om nominasjonen? 

– Vi ble veldig glade, ydmyke og takknemlige. Det er ekstra morsomt når andre mener arbeidet vi gjør er bra og at de verdsetter det så høyt at de vil nominere oss, sier daglig leder Linda Yvonne Rosenborg.

Hun tok selv initiativ til å starte opp barnehagen da hun og mannen ikke fikk barnehageplass til sønnen på slutten av 1990-tallet.

Rullerende utegrupper

Blåbærgrenda barnehage er et samvirkeforetak og eies av de foreldrene som til enhver tid har barn i barnehagen. Barnehagen åpnet i august 2001 og rommer i dag 73 barn og 20 ansatte, fordelt på fem grupper.

ÅRETS BARNEHAGE 2020

Prisen «Årets barnehage» deles årlig ut til en av medlemsbarnehagene i PBL. Målet med prisen er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Juryen består av styret i PBL, og vinneren bestemmes ut fra åtte kriterier: 

  • Et basistilbud med høy kvalitet
  • En klar og tydelig pedagogisk profil
  • En god og tydelig ledelse
  • Tilfredse foreldre
  • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
  • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
  • Lavt sykefravær over tid
  • Et godt omdømme

I tillegg kan leserne stemme på sin favoritt. Avstemningen er åpen fram til 18. august.

Prisen deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under PBLs digitale lederkonferanse tirsdag 8. september. 

Her kan du stemme på din favoritt.

Personalgruppa har over tid arbeidet med bevisstgjøring rundt relasjonskompetanse, og de brenner for livsmestring og god psykisk helse hos både barn og ansatte, opplyser lederen.

I flere år har barnehagen hatt aldershomogene grupper og i 2015 etablerte de rullerende utegrupper.

– Siden vi har aldershomogene grupper ønsket vi å gjøre noe som kunne bidra til å bygge gode relasjoner, skape samhold og tilhørighet på tvers av alder. I tillegg er det mange i personalgruppa som brenner for å være ute i naturen, sier den daglige lederen.

I praksis fungerer det på den måten at tre-, fire- og femåringene deles inn i tre utegrupper på tvers av alder. En gruppe er ute tirsdag, en på onsdag og en på torsdag.

I skogen like ved barnehagen har de laget en leirplass med gapahuk. Den brukes som utgangspunkt for mange flotte turer, opplyser Rosenborg.

Frihet under ansvar

– Hva er det som gjør dere til en god barnehage? 

– Det er først og fremst den stabile personalgruppa. Mange ansatte har vært med helt fra barnehagen ble opprettet, og vi klarte tidlig å etablere en holdning om at dette er vår barnehage, sier lederen, og legger til:

– Ansvarliggjøring og frihet under ansvar er min lederfilosofi. Det tror jeg bidrar til at de ansatte får et eierforhold til det de gjør og føler stolthet over eget arbeid. Siden de fleste ansatte har jobbet her i mange år, er vi også bevisste på å utvikle oss. Vi vil unngå at vi i for stor grad støtter oss på «gammel» kunnskap og pedagogikk.

Den daglige lederen peker i tillegg på god grunnbemanning som et viktig element:

– Vi har et fantastisk styre som ser viktigheten av god bemanning. Vi er godkjent som lærebedrift. For øyeblikket har vi én lærling og vi har gjort avtale om ytterligere en som skal starte hos oss 1. juli. Det gjør at vi vil ha en ekstra ansatt i forhold til bemanningsnormen på hver av gruppene for de eldste barna. I tillegg har vi til sammen ett og et halvt årsverk ekstra på småbarnsgruppene. Det gjør at det blir mindre sårbart ute på avdelingene når for eksempel møter og plantid skal avvikles.

 
 

God stemning

Fra folk som besøker barnehagen får lederen ofte høre at det oppleves godt å komme inn i barnehagen. At det er god stemning der.

– Det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det skyldes, men vi legger vekt på å være positive og blide og samtidig være tydelige og ærlige overfor foreldrene. Jeg pleier å si følgende til foreldre som har søkt plass i barnehagen: Jeg kan ikke garantere at dere blir fornøyd med barnehagen, men det er en ting jeg kan garantere, og det er at vi skal gjøre det som står i vår makt for å få det til.

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Barnehagens viktigste oppgave er å gi barna den aller beste starten på livet og læringsløpet sitt, sier Rosenborg, og understreker:

– Barna skal oppleve at de blir verdsatt og er betydningsfulle.

– Når du jobber i barnehage må du være til stede med toppen og ikke bare med kroppen. Jeg er opptatt av at barna skal oppleve at de er viktige for oss og at vi er glade for å se dem når de kommer på morgenen. Vi har også en viktig rolle i forhold til foreldrene. De skal kunne dra på jobben og vite at barna deres har det bra hos oss, sier hun, og fortsetter:

– Når det gjelder personalet, er det viktig å tilby en arbeidsplass som gjør at alle gleder seg til å gå på jobb. Det skal være stor takhøyde. Man skal få lov til å være både glad og lei seg, og få lov til å ha både styrker og svakheter.

Bli sett og hørt

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre fra barnehagen når de begynner på skolen?

– Jeg ønsker at de skal tenke tilbake på barnehagetiden som en god og trygg tid. At de opplever at de har blitt sett, hørt og fått være seg selv. Jeg ønsker at de skal tenke at her var det fint å være.

Dette er finalistene:

Powered by Labrador CMS