Verdien av å være en god venn for andre, er noe av det viktigste barna i Tågvollan barnehage i Oppdal får med seg videre. Nå er de nominert til Årets barnehage 2020, i regi av PBL.
Verdien av å være en god venn for andre, er noe av det viktigste barna i Tågvollan barnehage i Oppdal får med seg videre. Nå er de nominert til Årets barnehage 2020, i regi av PBL.

I denne barnehagen jobber både en bonde, en snekker og en brannkonstabel

– Å bli nominert er en premie i seg selv - det at noen ser innsatsen vår, sier styrer Marit Sofie Ishoel i Tågvollan barnehage i Oppdal.

Publisert

«Tågvollan barnehage er et utrolig godt sted å være, både som barn og foreldre. Barnehagens ansatte er en stabil gjeng som alltid møter barna med smil og en åpen favn. Som forelder betyr det utrolig mye å vite at ditt barn blir ivaretatt, fra topp til tå!

God, sunn mat til alle måltider, som barna får være med på å lage. Barna får utfolde seg fysisk i barnehagens store uteområde og tilstøtende skogområder. Barnehagen har ordnet avtaler med grunneiere og på den måten fått ordnet seg en fantastisk «hakkebakkeskog» med et stort antall fuglekasser, gapahuk med mer. For de minste har de laget et flott område med grillhytte og små trehytter, hvor alt ligger tilrette for fantastisk leik og fantasi.»

Dette skriver en av foreldrene som har nominert Tågvollan barnehage i Oppdal som kandidat til Årets barnehage 2020. 

– Hva var den første reaksjonen når dere fikk vite om nominasjonen? 

– Vi fikk beskjeden en fredag. Etter en hektisk uke var det fantastisk å få denne gladnyheten. Det ga oss masse energi, og tårene spratt. Er det virkelig noen som har nominert oss? 

Marit Sofie Ishoel er styrer i 50 prosent, og jobber samtidig som regionkonsulent i det interkommunale kompetansenettverket Gauldalsregionen. 

– Samtidig tenkte jeg: Egentlig er nominasjonen veldig fortjent, for vi har så utrolig dyktige folk i staben vår. Dette oppleves som en anerkjennelse for den jobben som blir lagt ned hver eneste dag. Å bli nominert er en premie i seg selv. 

Mange ulike personligheter

Tågvollan barnehage ligger rundt to kilometer nord for Oppdal sentrum. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, tre avdelinger og er godkjent for 65 plasser. Sentralt i det pedagogiske arbeidet er friluftsliv, og det siste året har barnehagen jobbet spesielt med livsmestring og helse, og fortsetter å jobbe med relasjoner og voksenrollen inn i neste barnehageår. 

Det siste er en kontinuerlig prosess, sier Ishoel. 

ÅRETS BARNEHAGE 2020

Utmerkelsen «Årets barnehage» deles årlig ut til en av medlemsbarnehagene i PBL. Målet med prisen er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Juryen består av styret i PBL, og vinneren bestemmes ut fra åtte kriterier: 

  • Et basistilbud med høy kvalitet
  • En klar og tydelig pedagogisk profil
  • En god og tydelig ledelse
  • Tilfredse foreldre
  • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
  • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
  • Lavt sykefravær over tid
  • Et godt omdømme

I tillegg kan leserne stemme på sin favoritt. Avstemningen er åpen fram til 18. august.

Prisen deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under PBLs digitale lederkonferanse tirsdag 8. september. 

Her kan du stemme på din favoritt

– Et godt arbeidsmiljø er ferskvare, det er ikke noe som kommer av seg selv. 

«Barnehagen er god på å hente fram og nyttiggjøre seg personalets kompetanse, noe som vises i alt fra snekring til musikk.», står det videre i begrunnelsen for nominasjonen.

I staben finner man blant andre en bonde, en snekker og en brannkonstabel, samt ansatte med bakgrunn fra 4H og speideren. Flere av de ansatte, inkludert Ishoel, har utefagstudiet ved DMMH. Friluftsliv i fjellbygda Oppdal er en sentral del av pedagogikken i Tågvollan - og Ishoel selv har blant annet mottatt kommunens kulturpris for sin innsats i speideren. 

– En av styrkene våre er mangfoldet. Man kan tro det er tilfeldig, men det er det ikke: Jeg er stadig på jakt etter gode folk, og starter tidlig når jeg vet at vi skal rekruttere. Jeg ser på oss litt som en blomsterbukett, der det er en fordel at vi er ulike. Da får man de gode dialogene og refleksjonene. Alle må få mulilghet til å blomstre, og utnytte sin kompetanse, sier styreren. 

Det betyr blant annet at brannkonstabelen har tatt tak i arbeidet knyttet til sikkerhet, og snekkeren har gjort jobben med barnehagens egne fuglekasser i Hakkebakkeskogen. Barnehagen har sitt eget kreative verksted, sitt eget kor og er stadig på besøk hos en av de ansatte som driver gård. 

Gode på relasjoner

– Hva er det som gjør dere til en god barnehage? 

– Det er relasjonskompetansen som står sentralt. Når de voksne trives på jobb, og blant annet er bevisste på hvordan vi snakker med hverandre, sier Ishoel, før hun legger til: 

– Vi er ikke perfekte, og har mye vi kan jobbe med. Men vi er gode på dette med relasjoner. Det er et godt grunnlag for å være en barnehage som oppleves som god for barna og foreldrene.

Ishoel nevner den årlige sommerfesten, med konkurranse i hesteskokasting som en årelang tradisjon, som et godt treffpunkt. 

– Der ser vi også at det er en god porsjon konkurranseinstinkt blant de ansatte, sier hun og ler. 

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Å bygge et solid fundament i barnas liv. Anerkjenne barndommens egenverdi. Vi starter på ettårsavdelinga, som vi har valgt å ha som en skjerma avdeling, med fra seks til ni barn. Den nærheten og omsorgen barna får der, bidrar til å legge et svært solid grunnlag, forklarer styreren som et eksempel. 

Hun trekker også fram barnehagens fuglekasser, der barna får et nært kjennskap til både egg og fugleunger. 

– Ungene må være så forsiktige, både eggene og de små fugleungene er så skjøre. Noe vi kan ta med oss inn i senere samtaler med barna. 

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre fra barnehagen når de begynner på skolen?

– Verdien av å være en venn for andre. Omsorgen for og det å være glad i naturen. Nysgjerrigheten og kreativiteten barna får med seg herfra, skal lærerne på både ungdomsskolen og videregående merke. Vi skal se lengre enn dagen i dag - og tenke store tanker, avslutter hun.

Dette er finalistene:

Powered by Labrador CMS