– Personalet er den aller viktigste ressursen i barnehagen, sier daglig leder Pia Katarina Halvorsen i Den blå appelsin Kanvas-barnehage. De er en av fem finalister til Årets barnehage 2020.
– Personalet er den aller viktigste ressursen i barnehagen, sier daglig leder Pia Katarina Halvorsen i Den blå appelsin Kanvas-barnehage. De er en av fem finalister til Årets barnehage 2020.

– Barna skal vite at de er gode nok akkurat som de er

– Vi er stolte og ydmyke, sier daglig leder Pia Katarina Halvorsen om at Den blå appelsin Kanvas-barnehage er en av fem finalister i kåringen av Årets barnehage 2020.

Publisert

«Barnehagen var finalist i Årets barnehage i 2016 og er fortsatt en ambisiøs barnehage som er opptatt av å gi alle barn gode barnehagehverdager preget av varme, kjærlighet, utvikling og moro.

(…) Barnehagen har ofte studiebesøk og daglig leder reiser også rundt og holder personalmøter i andre barnehager for å bidra til inspirasjon og utvikling. Hvis jeg skal legge til én ting til så er det å se voksne mennesker elske jobben sin, yte maksimalt for barna og samtidig ha overskudd. Glade voksne, gir glade barn. Som igjen gir oss foreldre overskudd og glede.»

Dette skriver forelderen som har nominert Den blå appelsin Kanvas-barnehage i Oslo til Årets barnehage 2020.

– Hva var den første reaksjonen da dere fikk vite om nominasjonen?

– Jeg ble stolt og ydmyk. Dette er andre gang vi er finalist og begge gangene har vi blitt nominert av foreldre. Det synes jeg er hyggelig. Samtidig vet jeg at det er veldig mange gode barnehager der ute, som også hadde fortjent å stå i en slik finale, sier daglig leder Pia Katarina Halvorsen.

– Nordstrands beste «kafé»

Den blå appelsin Kanvas-barnehage ligger i Bydel Nordstrand i Oslo. I dag går det 60 barn i barnehagen som har 15 ansatte fordelt på 13 årsverk.

ÅRETS BARNEHAGE 2020

Prisen «Årets barnehage» deles årlig ut til en av medlemsbarnehagene i PBL. Målet med prisen er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Juryen består av styret i PBL, og vinneren bestemmes ut fra åtte kriterier: 

  • Et basistilbud med høy kvalitet
  • En klar og tydelig pedagogisk profil
  • En god og tydelig ledelse
  • Tilfredse foreldre
  • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
  • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
  • Lavt sykefravær over tid
  • Et godt omdømme

I tillegg kan leserne stemme på sin favoritt. Avstemningen er åpen fram til 18. august.

Prisen deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under PBLs digitale lederkonferanse tirsdag 8. september. 

Her kan du stemme på din favoritt

Personalet legger stor vekt på at barna skal få medvirke i hverdagen sin, opplyser den daglige lederen.

Barnehagen har blant annet valgt å løse måltidsituasjonene på en utradisjonell måte. De har laget en egen «kafé» for tre- til seksåringene, hvor barna selv får velge når de vil spise innenfor kaféens åpningstider.

– Vi pleier å si at vi har den mest populære kaféen på Nordstrand. Barna velger selv når de vil spise innenfor et vindu på halvannen time. Slik får de øvd seg litt på å kjenne etter når de er sultne.

– Barna forsyner seg selv og det er ingen faste plasser. Det er alltid en ansatt til stede som samtaler med barna. Vi opplever at disse måltidene er preget av ro, hyggelige samtaler og samvær, slik det ofte er på en kafé, forteller Halvorsen.

Hun opplyser at de den siste tiden ikke har kunnet organisere måltidene på denne måten på grunn av smittevernrestriksjonene knyttet til korona-viruset.

– Personalet er den viktigste ressursen

– Hva er det som gjør dere til en god barnehage?

– Som leder mener jeg at personalet er den aller viktigste ressursen i barnehagen. Vi har en veldig stabil personalgruppe og det har mye å si for kvaliteten, mener jeg.

– Flertallet av de ansatte har vært her i mange år og sykefraværet har ligget på mellom 1,5 og 2,5 prosent de siste seks årene, sier Halvorsen.

Dette gjør at barn og foreldre møter de samme menneskene hver morgen og ettermiddag, påpeker den daglige lederen.

– Når man både har høyt nærvær og lite turnover får man også gode muligheter til å utvikle seg. Vi er glade i å være med på ulike prosjekter og lære ting sammen. Mye av den kompetansehevingen vi gjør, gjør vi sammen som personalgruppe. Vi er blant annet med på prosjektet Inkluderende læringsmiljø ved Høgskolen i Innlandet. I den forbindelse har hele personalet blitt kurset i hvordan forebygge mobbing og krenkelser i barnehagen.

Den blå appelsin har også vært pilotbarnehage når det gjelder implementering av Kanvas sin satsing på 50 prosent andel barnehagelærere.

– Dette har ført til en omorganisering i barnehagen. Alle barnehagelærerne har nå hvert sitt ansvarsområde: Lek, de yngste barna, bærekraftig utvikling, språk eller likestilling. De blir spesialister på sitt område og deler kunnskapen sin med resten av personalgruppa. Dette har vært veldig positivt, sier Halvorsen.

God nok akkurat som man er

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Det er å gi barn en trygg og god barndom. Barna skal få lov til å være den de er og vite at de er gode nok akkurat som de er. De skal bli møtt med varme, kjærlighet og anerkjennelse, slik at de kan utvikle en grunnleggende trygghet og et godt selvbilde. Dette er en grunnmur som bør være på plass, og så kan man begynne å snakke om læring, utfordringer og mestring.

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre fra barnehagen når de begynner på skolen?

– Jeg vil at de skal gå ut porten for siste gang med et godt selvbilde og tenke: Jeg er akkurat slik jeg skal være. Jeg håper de tenker tilbake på barnehagedagene og de ansatte med varme. At det gir noen gode følelser i kroppen når de tenker på barnehagen.

– Vi er ikke så opptatt av om barna kan telle til 50 eller skrive navnet sitt før de skal begynne på skolen, det kommer de til å lære seg uansett. Det at et barn kan gå ut i den store verden og være trygg på seg selv, er for oss det aller viktigste, sier Halvorsen.

Dette er finalistene:

Powered by Labrador CMS