Heimtun barnehage er én av fem barnehager som er nominert til Årets barnehage 2019.
Heimtun barnehage er én av fem barnehager som er nominert til Årets barnehage 2019.

Finalist 3: –  Jeg er veldig glad for at jobben vi gjør blir lagt merke til

Heimtun barnehage i Vikna kommune er en av fem kandidater som kan bli «Årets barnehage 2019».

Publisert Sist oppdatert

"Heimtun! For en vidunderlig barnehage! Et engasjert og herlig personale gjør hverdagen til våre barn helt fantastisk! I Heimtun får barna være barn og de lærer seg å bli gode og trygge voksne. I lekemiljøet er det rom for selvstendighet og kreativitet, og de ansatte i Heimtun er eksperter på å høre barnas meninger - og å finne gode løsninger sammen med ungene. Takknemligheten vår for Heimtun barnehage er stor da de møter oss og andre foreldre med de hyggeligste smil hver eneste morgen og ettermiddag - og de går langt for å imøtekomme alles behov. Jeg kan se at de ansatte gleder seg til å gå på jobb, og mye takket være en fenomenalt dyktig og engasjert styrer!"

Slik lyder én av en rekke nominasjoner som har kommet inn på Heimtun barnehage.

 Jeg blir litt rørt, og jeg er veldig glad for at jobben vi gjør blir lagt merke til. Det er veldig stort for oss å bli nominert til «Årets barnehage», og vi kjenner på at vi er ydmyke og stolt for at vi har fått tilliten. Dette er en bekreftelse på at vi gjør mye bra, noe som er mulig takket være engasjerte ansatte.

Det sier Brit Helen Helmersen Buvarp. Hun er styrer i barnehagen, som ble etablert i november 1995. I dag gir barnehagen et tilbud til 42 barn i alderen ett til fem år.

Engasjement

FAKTA: ÅRETS BARNEHAGE

Prisen «Årets barnehage» deles årlig ut av PBL til en av deres medlemsbarnehager. Målet med prisen er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Styret i PBL, som er jury for kåringen, har satt følgende kriterier for at en kandidat skal kunne vinne prisen Årets barnehage 2019:

 • Et basistilbud med høy kvalitet
 • En klar og tydelig pedagogisk profil
 • En god og tydelig ledelse
 • Tilfredse foreldre
 • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
 • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
 • Lavt sykefravær over tid
 • Et godt omdømme

– Hvorfor tror du at nettopp dere er nominert til prisen?

Det første er respekten vi har for barna og barndommens betydning. Med vårt fokus på lek, sanser og glede, jobber vi for å sikre at alle barna skal ha like muligheter for å lykkes i livet. Gjennom våre møter med barn med særskilte behov, har vi lært mye. Erfaringer fra ulik tilrettelegging har vi tatt med oss i vårt videre arbeid, ettersom organiseringen har gitt alle barna et stort utbytte. I tillegg har vi høy kompetanse blant de ansatte, noe som har vært et satsingsområde.  De ansatte viser stort engasjement for å gi barna gode dager og involvere dem, noe som gjør at barna viser stor glede og stolthet. Vi fokuserer også på stort nærvær, noe som har ført til at vi har bortprioritert møter på dagtid, og bruker heller flere kvelder til nødvendig planlegging og refleksjoner og evaluering.

En annen faktor Buvarp trekker fram, er barnehagens fokus på ernæring og helse.

Barnehagen har et stort areal både ute og inne som inspirer til allsidig lek, og at vi i vår hage har både bær, frukt og grønnsaker  som vi dyrker. Vi ser at barna våre er blitt glad i å spise grønnsaker og fisk , og de elsker vårt hjemmebakte grovbrød. I våre møter med barn og familier lærer vi mye, og vi får stadig nye innspill som vi tar med oss for å utvikle barnehagen.

Involverer barna

Barnehagen er opptatt av å involvere barna. Det har resultert i en rekke temabaserte lekerom som forandres gjennom årene. Her har barna kunnet boltre seg i alt fra dinosaur-rom, safari-rom, universet og blåfjell, for å nevne noe.

– Barna syns det er artig, og her om dagen fikk jeg en utfordring fra en av ungene som ønsket at vi skulle lage et laser-rom.  Barna har forventninger til nye lekerom, og de kommer med nye bestillinger som kreative ansatte tryller frem.

FAKTA: HEIMTUN BARNEHAGE

 • Heimtun barnehage  er en privat barnehage i Vikna kommune, som eies av Brit Helen Helmersen Buvarp og Per Helge Buvarp. 
 • Barnehagen ble startet 13. november 1995 i leide lokaler. I 2009 flyttet barnehagen inn i nye, egne lokaler.
 • Det er 42 barn i barnehagen.

 

Lavt sykefravær

Noe barnehagen har gjort de siste årene, er å gjøre de ansatte bevisste på hvordan deres egen tilstedeværelse er av betydning for barnehagens kvalitet. Det har resultert i et sykefravær på bare 1,15 prosent i 2018. 

– Vi fikk inn hjelp utenfra til dette arbeidet. Gjennom våre gruppedelinger klarer vi å gi barna et stort mangfold og tilbud i aktiviteter. Det at vi gir barna muligheter til å utforme sin egen hverdag er et viktig prinsipp for oss.

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– En av de viktigste oppgavene er å stadig være i utvikling for å møte og tilrettelegge for enkeltbarnet. Det å sikre barnas rettigheter slik at de får en barndom med trygghet, glede og mestring. I tillegg er det viktig å sørge for at barna har en trygg tilknytning, som bidrar til å bygge positive vennskapsrelasjoner. Det er viktig å bygge opp barna innenfra, gi de progresjon gjennom å tilby variasjon i aktiviteter og innhold i tråd med rammeplanens innhold. I stor grad legger voksne føringer for barn, og det må vi være bevisst. Hvordan skal man gi barna den medvirkningen som de fortjener? Barna er kreativ og en stor ressurs og inspirasjonskilde. Og vi må fortsette å bruke barnas kompetanse.

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre fra barnehagen når de begynner på skolen?

 Det er troen på seg selv, at de klarer å møte nye utfordringer og tenker at det umulige er mulig, men at det bare tar litt mer tid. Det handler om å aldri gi opp og ikke miste troen på seg selv. Jeg ønsker også at barna skal ta med seg mye erfaringer i å bruke fantasien og nysgjerrigheten som verktøy for ny læring. At barna har glede og lyst til å søke ny læring. Det er også viktig at de tar med seg gode vennskapsrelasjoner, og at de har en god relasjonskompetanse i møte med nye barn. Håper at barna aldri slutter å engasjere seg i egen hverdag.  Og ikke minst gode holdninger rundt miljø, kosthold og helse. 

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 2. september. Vinneren får 25.000 kroner og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2019».

Her er de fem finalistene i «Årets barnehage 2019»:

 • Asphaugen friluftsbarnehage, Lenvik
 • Haugland gardsbarnehage, Time
 • Heimtun barnehage, Vikna
 • Kidsa Øvsttun barnehage, Bergen
 • Skrapeklev barnehage, Porsgrunn

Du kan stemme på din favoritt her.

Barnehage.no vil fra mandag til fredag denne uken presentere alle kandidatene i egne intervjuer. Torsdag kan du lese om Kidsa Øvsttun barnehage i Bergen.

Finalist 1: «Magiske øyeblikk og opplevelser i naturen får barnas øyne til å glitre av glede».

Finalist 2: Inkluderer hele familien i driften av både gården og barnehagen.

Powered by Labrador CMS