Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal på barnehagedebatten under Arendalsuka.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal på barnehagedebatten under Arendalsuka.

– Vi har nok barnehagelærere til å innføre pedagognorm nå!

– Barnehagelærere utdanner seg til arbeidsledighet, derfor trenger vi pedagognormen nå, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Publisert Sist oppdatert

 Delrapport 1 fra Følgegruppa for barnehagelærerutdanning viser at det i årsskiftet 2014-15 jobbet nesten 5 000 flere barnehagelærere i norske barnehager enn pedagognormen krever. Ved siste årsskifte ser det ut til å være drøyt 6 000 for mange. Barnehagene har altså ansatt flere pedagoger enn de må, men i følge forsker i GoBan Lars Gulbrandsen – som også representerer følgegruppa - er dette ikke økonomisk bærekraftig på sikt.

Han mener at det derfor er på høy tid å vedta Øie-utvalgets forslag om ny pedagognorm.

– Hvis ikke vil risikere at nye barnehagelærere (utenom pressområdene Oslo/Akershus og Rogaland) ikke får den jobben de er utdannet til, mener Gulbrandsen.

– Pedagognorm nå!

Under barnehagedebatten som PBL, Utdanningsforbundet, KS og Fagforbundet arrangerte på Arendalsuka, etterlyste leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, et klart svar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på hvorfor Regjeringen ikke innfører en pedagognorm nå.

– Med unntak av pressområdene, er det bare å kjøre på og etablere en pedagognorm nå. Lars (Gulbrandsen) har allerede sagt at dette er fullt mulig. Ellers risikerer vi at nyutdannede barnehagelærere står uten jobb. Vi vet at vi har nok barnehagelærere i Norge. Og spesielt er det viktig å få pedagognormen på plass i pressområdene, sier Handal.

Røe Isaksen er enig i at barnehagelærere og antall voksne i barnehagen er det som teller mest for kvalitet. Likevel mener han at bemanningsnormen som er vedtatt innen 2020, må på plass først.

Etterlyser rapportering

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen er ikke fornøyd med svaret:

– Vi brukte store deler av våren til å behandle en stortingsmelding som ikke nevnte voksentetthet. Så når det gjelder bemanningsnormen vet vi ingenting om hvor Regjeringen er i prosessen. Det endte med at vi måtte vedta at Regjeringen skal komme med en rapport om prosessen. Den har vi heller ikke sett noe til.

I Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehagelovens § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning står det:

«Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.»

Ikke holdbart

I rapporten fra Følgegruppa går det klart fram at dette ikke er holdbart:

«Det er den såkalte pedagognormen, med hjemmel i forskrift til Lov om barnehager (1975), som bestemmer pedagoginnslaget i barnehagene. For barn under tre år skal det være mellom sju og ni barn per pedagogisk leder. For eldre barn skal det være mellom 14 og 18 barn per pedagogiske leder. Ser vi bort fra utdanningskravet til barnehagens styrer, er det ingen krav hverken om antall eller utdanning til det øvrige personale, utover det at den totale bemanning skal være forsvarlig.»

Vil sette en dato

Røe Isaksen mener at dagen norm på oppfylles før den kan forsterkes.

– Vi må løfte opp barnehagene til nivået de fortjener, men det klarer vi ikke på fem minutter. Vi må sette en dato, som med bemanningsnormen, og jobbe målrettet mot den, sier Røe Isaksen.

Handal mener Regjeringen trenerer unødig og forstår ikke hva de venter på.

– Barnehagen er barns første møte med lærere og læring og vi vet fra GoBan hvor viktig pedagogen er for barns språkutvikling og interaksjon. Jo mer kunnskap de ansatte i barnehagen har om barn, jo bedre forutsetninger har barna for å utvikle seg sosialt og språklig. Barnehagelærertettheten må opp! Vi må ha minst 50 prosent barnehagelærere i barnehagen, nettopp fordi barna fortjener den beste starten på utdanningsløpet som vi kan gi dem. Hva venter Regjeringen på?

For store forskjeller

Han får støtte i administrerende direktør i PBL, Arild Olsen:

 Det er for store kvalitetsforskjeller i barnehagen. Vi trenger flere pedagoger og det er nok barnehagelærere til å øke kravene. Det finnes per i dag ikke mange nok stillinger til alle barnehagelærerne som utdanner seg i dag, og vi må sørge for at nyutdannede kommer seg ut i jobb, sier Olsen.

Så hva venter kunnskapsministeren på?

 Det koster å innføre en pedagognorm. Dette må planlegges og fases inn, parerer kunnskapsministeren.

– Ren sløsing med ressurser

– Å bruke så mye ressurser på å utdanne barnehagelærere som blir stående utenfor sektoren, er ren sløsing. Her står lovverket i veien for dem, sier Handal.

– Det er litt mer nyansert enn dette, sier Røe Isaksen.

– Pedagognormen skal være minstekravet. Mange barnehager har allerede en ambisjon om minst 50 prosent barnehagelærere i dag. Og det er ikke likt i hele landet. Bare i Oslo mangler det 3 500 barnehagelærere.

Trenger fagfolk

 De som kommer inn i barnehagen i dag, må ha utdanning! Det er ikke flere folk vi trenger, men flere fagfolk, legger Arild Olsen til.

Handal minner om at oppskriften på hvordan pedagognormen skal innføres, allerede ligger der.

 Øie-utvalget leverte en fiks ferdig oppskrift! Så vi vet hvordan og vi har pedaogene. Vi kan ikke la være å innføre en pedagognorm fordi det mangler barnehagelærere i Oslo, Stavanger og Akershus!

Handal får ikke gehør for kravet hos Røe Isaksen:

 Pedagognormen er et langsiktig mål og jeg kan ikke love at den kommer om ett år eller to. Vi kan sette en dato, men jeg er ikke i at dette kan gå fort. Vi må ha en plan for pengebruken og vi kan ikke innføre en pedagognorm før ressursene er på plass, avslutter kunnskapsministeren.

Hva mener du? Bør pedagognormen innføres med det samme eller bør vi vente? Del din mening i kommentarfeltet eller send den til oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS