KS og Utdannigsforbundet er enige om å videreføre arbeidstidsavtalen for barnehager i KS-området.
KS og Utdannigsforbundet er enige om å videreføre arbeidstidsavtalen for barnehager i KS-området.

Mener bedre grunnbemanning må på plass før det kan kreves mer plantid

Arbeidstidsavtalen for barnehager i KS-området videreføres. – Vi trenger en bedre bemanningssituasjon i barnehagene før vi krever omfattende endringer i arbeidstidsavtalen, sier Steffen Handal til Utdanningsforbundet.no.

Publisert

Fredag i forrige uke ble særavtalen om pedagogisk personale i barnehager i KS-området (SFS 2201) forlenget med to år.

Det melder Utdanningsforbundet.

Avtalen gjelder for barnehager i KS-sektoren. Den gjelder ikke for Oslo og ikke private barnehager.

Utdanningsforbundet har de siste årene krevd mer tid til planlegging, for- og etterarbeid for barnehagelærerne når avtalen har vært reforhandlet.

I år krevde forbundet en forlengelse av avtalen som sier at pedagogiske ledere/barnehagelærere har krav på minst fire timer i gjennomsnitt per uke til planlegging, for- og etterarbeid, og at planleggingstid som av ulike årsaker går tapt, skal erstattes på et senere tidspunkt.

– Bakgrunnen for dette er at vi først må få på plass bedre grunnbemanning i barnehagen. Den klare tilbakemeldingen fra medlemmene våre er at de ønsker flere timer til planlegging, men at dette først lar seg realisere dersom bemanningen blir styrket. På dette området har vi fortsatt et stykke å gå. At vi viderefører dagens avtale betyr ikke at vi er fornøyd med dagens situasjon, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til Utdanningsforbundet.no.

– Vi vet at bemanningssituasjonen er det viktigste premisset for at barnehagelærere skal få tatt ut tid til planlegging. Det vi trenger er bedre nasjonale rammer som bidrar til at alle barnehagelærere får mulighet til å ta ut mer enn fire timer til planlegging, sier Handal på forbundets nettsted. Han understreker at forbundet både vil arbeide aktivt for å få en styrket barnehagelærernorm og en styrket bemanningsnorm.

Powered by Labrador CMS