DEBATT

– Store endringer knyttet til barnehagesektoren som følge av strømninger i tiden, innebærer behov for mer tid til for- og etterarbeid, skriver Kristin Elvsveen Witry.
– Store endringer knyttet til barnehagesektoren som følge av strømninger i tiden, innebærer behov for mer tid til for- og etterarbeid, skriver Kristin Elvsveen Witry.

– Når kartet ikke stemmer med terrenget

– Når KS og Utdanningsforbundet forhandler om arbeidstid i barnehagen, stemmer ikke KS sitt kart med barnehagelærernes oppfatning av terrenget – altså virkeligheten, skriver Kristin Elvsveen Witry i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Å ta seg fram i ukjent terreng krever gode kart. Kartet må stemme med terrenget. Når KS og Utdanningsforbundet forhandler om arbeidstid i barnehagen, stemmer ikke KS sitt kart med barnehagelærernes oppfatning av terrenget – altså virkeligheten.

I 40 år har barnehagelærere hatt fire timer i uka til for- og etterarbeid knyttet til det pedagogiske arbeid i barnehagen. På disse årene har barnehagen gått fra å være en forlengelse av hjemmet til å anerkjennes som starten på utdanningsløpet i Norge. Stortinget har skjønt det, men ikke kommunene representert ved KS. Virksomheten i barnehagene legger grunnlaget for en god barndom og barnas fremtid. Barnas beste er også samfunnets beste. Hva er viktigere enn det?

Utdanningsforbundet vet at barnehagelærerne gjennom sitt samfunnsmandat har et viktig og omfattende ansvar. Profesjonen krever balanse mellom ivaretakelse av kunnskap om forskning, pedagogisk/psykologisk teori og anvendelse av profesjonelt skjønn. Barnehagelæreren har mange hensyn å ta av formell og uformell art i forhold til det enkelte barns beste, hele barnegrupper, foreldre, personale, og andre samarbeidspartnere.

Et betydelig  økt fokus på læring og måloppnåelse konkurrerer med  tilfredsstillelse av barns grunnleggende behov for omsorg, lek, praktisk arbeid og mye annet. Alt skal dokumenteres innenfor en utvidet åpningstid i barnehager som også er preget av større barnegrupper enn tidligere. I tillegg står vi overfor hittil ukjente oppgaver i forhold til ny rammeplan og barnehagelov som sannsynligvis ikke innebærer færre utfordringer.

Dette er det terrenget jeg snakker om. Store endringer knyttet til barnehagesektoren som følge av strømninger i tiden, innebærer behov for mer tid til for- og etterarbeid – altså flere timer. Hva er det KS ikke vil forstå? Barnehagelærerne med ansvar for arbeidet i barnehagen har forstått det. De uttrykker gjennom flere undersøkelser frustrasjon over ikke å ha nok tid til samarbeid, for- og etterarbeid. Skal barnehagelærerne ha mulighet til å nå sine mål om å gjøre den gode og viktige jobben som forventes av samfunnet, må de få et oppdatert kart. De må ha flere timer til for- og etterarbeid slik at kartet stemmer med terrenget – den reelle virksomheten i barnehagen!

Her kan du lese KS sitt svar på Elvsveen Witrys kritikk.

Powered by Labrador CMS