DEBATT

Antall barn som går i private barnehager går fortsatt opp selv om det totale antallet barn i barnehage går litt ned. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.
Antall barn som går i private barnehager går fortsatt opp selv om det totale antallet barn i barnehage går litt ned. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

– Kvalitet krever tid

– Konsekvensen av å ha for liten tid til for- og etterarbeid, er at det pedagogiske arbeidet med barna settes på vent, eller rett og slett ikke blir bra nok, skriver Kristin Elvsveen Witry i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektør Erling Lien Barlindhaug i KS skriver i en kommentar til mitt innlegg «Når kartet ikke stemmer med terrenget», at det ikke er noe i dagens avtale som står i veien for fri benyttelse av minst fire timer til for- og etterarbeid i barnehagen, og at styrer og ansatte i den enkelte barnehage har langt bedre forutsetninger for å vurdere det enn Utdanningsforbundet og KS gjennom en sentral avtale.

Jeg minner om at vi i Utdanningsforbundet er tillitsvalgte og dermed representerer våre medlemmer. Disse har vi jevnlig kontakt med, og vi baserer våre uttalelser på direkte møter med medlemmene og på bakgrunn av undersøkelser – altså virkeligheten.

Etter evaluering av avtalen om arbeidstid i barnehagen, sier altfor mange av medlemmene som har ansvar for det pedagogiske arbeidet, nettopp at det blir for liten tid igjen til for- og etterarbeid. I tillegg ønsker de selv å disponere den tiden de har. Da tror vi på det.

Vi har et profesjonelt ansvar for å sørge for en helhetlig tilnærming til barnets læring og utvikling uansett barnets forutsetninger. I Stortingsmelding 16 (2006-07) rettes fokus mot tidlig innsats for livslang læring. Den beskriver hvordan tidlig innsats for den enkelte gir bedre læring for alle. Tidlig innsats kan man ikke sette på vent. Pedagogisk tilrettelegging for barn både med og uten spesielle utfordringer er tidkrevende. Konsekvensen av å ha for liten tid til for- og etterarbeid, er at det pedagogiske arbeidet med barna settes på vent, eller rett og slett ikke blir bra nok.

Barlindhaug hevder at vi ikke trenger en sentral avtale for å regulere dette. Men det er jo nettopp det vi gjør!

Dagens avtale er ikke god nok. Virkeligheten viser også at mange barnehagelærere på grunn av lav bemanning og mangel på vikarer settes til å være vikarer i den tiden som skulle vært brukt til verdifull planleggingstid.

En sentral avtale slik Utdanningsforbundet krever, vil sikre at kommunen bevilger penger så barnehagelærerne kan bruke nok tid på kvalitetsarbeid.

Sammen med KS burde vi legge til rette for det felles løft som er helt nødvendig for den viktige tiden i barnehagen. Nettopp den perioden som legger grunnlaget for resten av livet.

Vi må sørge for å oppdatere kartet så det passer dagens terreng.

Kvalitet krever tid!

Powered by Labrador CMS