DEBATT

– Barnehagene er forskjellige rundt om i landet, derfor er det viktig at det er barnehagens behov som legges til grunn ved organiseringen av arbeidstiden, også planleggingstiden, skriver Erling Lien Barlindhaug.
– Barnehagene er forskjellige rundt om i landet, derfor er det viktig at det er barnehagens behov som legges til grunn ved organiseringen av arbeidstiden, også planleggingstiden, skriver Erling Lien Barlindhaug.

– Bygg et godt lag rundt barna

– KS har tillit til at den enkelte styrer, sammen med barnehagelærerne og de andre faggruppene, organiserer arbeidet slik at det både blir tilstrekkelig tid til planlegging og samarbeid, skriver utdanningsdirektør i KS, Erling Lien Barlindhaug. Han mener dagens arbeidstidsavtale legger til rette for dette.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesstyremedlem for Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Kristin Elvsveen Witry, skriver mye om kart, terreng og hennes oppfatning av KS i barnehageforhandlingene, uten å fortelle hva saken egentlig handler om. Det må leserne få vite.

Det overordnede hensynet for KS og kommunene er at vi skal ha gode barnehager med godt pedagogisk tilbud til barna, trygghet for foreldrene og en god og utviklende arbeidsplass for de ansatte.

Det var Utdanningsforbundet som brøt forhandlingene, mens de andre fagforbundene var enige med KS om å videreføre dagens avtale i ett år til. Punktet om planlegging i avtalen ble endret i 2012, så det er en relativt ny avtale vi snakker om.

I avtalen er det, i tillegg til felles planleggingsdager, satt av – ikke fire timer - men minimum fire timer i gjennomsnitt per uke til planleggingstid for barnehagelærerne. Bruken av tiden skal drøftes med de ansatte, den kan benyttes kollektivt eller individuelt, og styrer har et overordnet ansvar. Det mener KS er et viktig prinsipp, fordi pedagogene er både en ressurs for barna, men også for samarbeidet med de øvrige ansatte. Barnehagene er forskjellige rundt om i landet, derfor er det viktig at det er barnehagens behov som legges til grunn ved organiseringen av arbeidstiden, også planleggingstiden.

Utdanningsforbundet krever at minst seks timer per uke av arbeidstiden skal avsettes til barnehagelærerne. Fire timer som den enkelte skal disponere fritt, og to timer til samarbeid kun mellom barhagelærerne. Det er intet i dagens avtale som står i veien for det, men styrer og ansatte i den enkelte barnehage har langt bedre forutsetninger for å vurdere det enn Utdanningsforbundet og KS gjennom en sentral avtale.

Barnehagelærerne er viktige for barna i barnehagen, men de er også en viktig ressurs for de øvrige ansatte i barnehagen. Vi mener Utdanningsforbundets krav vil redusere viktige muligheter til å legge til rette for samarbeid og felles faglig utvikling. Vi mener at dette verken er til beste for barna, for trivselen og arbeidsmiljøet i barnehagene, eller for kvaliteten på det helhetlige tilbudet til barna.

Vi har en solid tradisjon for at flere profesjoner i barnehagene samarbeider for å skape en best mulig barnehage. I gode barnehager samarbeider de ansatte om å utvikle barnehagen. Alle yrkesgrupper i barnehagen reflekterer sammen for å videreutvikle praksis, felles holdninger og god kultur.

KS har tillit til at den enkelte styrer, sammen med barnehagelærerne og de andre faggruppene, organiserer arbeidet slik at det både blir tilstrekkelig tid til planlegging og samarbeid, og det er det gode muligheter for innenfor rammene av dagens avtale.

Powered by Labrador CMS