Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.
Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.

Krever mer plantid – brøt forhandingene

Utdanningsforbundet krever mer planleggingstid for alle barnehagelærere. Torsdag brøt forbundet forhandlingene om ny arbeidstidsavtale i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Det ble ikke enighet i forhandlingene om ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Avtalen vil derfor bli behandlet i sentral nemnd.

KS ønsket at nåværende avtale skulle forlenges, mens Utdanningsforbundet krevde «økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer», og «sikring av pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid», skriver KS i en pressemelding.

–  Et lederansvar

–  Barnehagene i Norge mangfoldige, av ulik størrelse og med helt ulike behov. En avtale som skal gjelde alle barnehager må ta vare på dette mangfoldet. I dagens avtale står det at minst fire timer skal – der står ikke kan – brukes til planlegging. Her ligger både en sikring av tiden, og mulighet for å bruke mer tid der det er behov for det. Vi mener det er et klart lederansvar å forvalte tidsressursene på en best mulig måte ut fra behovet i den enkelte barnehage. Dette handler også om å ha tillit til styrerne som pedagogiske og administrative ledere, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø i pressemeldingen.

Han viser også til at regjeringen har bestemt at en ny, skjerpet pedagognorm skal gjelde fra 1. august i år, noe som gjør at mange flere barnehagelærere skal ansettes inn mot neste barnehageår.

– Å avtalefeste mer planleggingstid for alle pedagoger, uavhengig av det faktiske behovet i den enkelte barnehage, vil mange steder føre til at barna får mindre tid sammen med barnehagelærerne og får mindre nytte av deres viktige kompetanse. Det vil være uheldig både for barna og for barnehagen, sier Tor Arne Gangsø.

–  Økt ansvar krever mer tid

Utdanningsforbundet mener at kravene til barnehagene og barnehagelærernes ansvar har økt betydelig over mange år.

«Likevel er barnehagelærernes tid til planlegging, for- og etterarbeid uendret. Dette går særlig ut over barnegruppa som helhet og ikke minst barn med særskilte behov. Derfor har Utdanningsforbundet i forhandlingene med KS krevd mer tid til hvert enkelt barn,» skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

– Kravene i den nye rammeplanen forsterker behovet for mer tid ytterligere. Vi har derfor bedt om mer tid til de oppgavene samfunnet har pålagt oss, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

–  Lite opptatt av å sikre kvalitet

KS ønsket å videreføre dagens avtale. For Utdanningsforbundet var ikke dette godt nok.

–  KS har ikke ønsket å komme oss i møte på noen av våre krav og vil bare ha en videreføring av den nåværende avtalen. Da skurrer det ikke rent lite når de samtidig snakker om betydningen av kvalitet for de minste. Jeg må konstatere at KS i liten grad har vært opptatt av å sikre denne kvaliteten under forhandlingene våre. KS forholder seg ikke til hva barnehagelærerne selv mener skal til for å få gjort jobben sin på en god måte. Vi har møtt liten forståelse for at barnehagelæreren er barnets første lærer og at barns utdanning starter i barnehagene, sier Handal ifølge utdanningsforbundet.no.

  • Barnehagelærere har idag fire timer plantid i uka. Dette utgjør mellom 10 og 11 prosent av arbeidstiden.
Powered by Labrador CMS