Utdanningsforbundet blir ledet av Steffen Handal. Foto: Øyvind Johansen
Utdanningsforbundet blir ledet av Steffen Handal. Foto: Øyvind Johansen

Går til Arbeidsretten for å avklare hvem som skal ha lønn som pedagogisk leder

Utdanningsforbundet og KS er uenige om tolkningen av stillingskodene barnehagelærer og pedagogisk leder.

Publisert

Nå tar Utdanningsforbundet uenigheten til Arbeidsretten.

Stridens kjerne handler om hvilken stillingskode barnehagelærere som utfører arbeid som pedagogisk leder skal plasseres i, og dermed hvilken lønn de skal ha, melder utdanningsforbundet.no.

Utdanningsforbundet legger ned påstand om at barnehagelærere som er tilsatt for å oppfylle kravet om pedagogisk leder i henhold til barnehagelovens paragraf 18 med forskrifter, skal plasseres i stillingskoden pedagogisk leder.

KS hevder på sin side at det er arbeidsgivers styringsrett å innplassere en barnehagelærer i stillingskode "6709 Barnehagelærer" eller "7637 Pedagogisk leder".

Utdanningsforbundet skriver at Norsk Lærerlag allerede i år 2000 gikk til streik for prinsippet om at "alle førskolelærere som utfører arbeid som pedagogisk leder, må få lønn som pedagogisk leder."

Streiken ble løst i mekling. Det ble foretatt en oppjustering slik at alle førskolelærere og avdelingsledere som på det tidspunktet arbeidet som pedagogiske ledere også fikk denne stillingskoden.

De senere år har imidlertid enkelte kommuner innført praksis på en måte som Utdannningsforbundet mener er i strid med det som partene ble enige om under den nevnte meklingen.

Powered by Labrador CMS