Mange småbarnsforeldre må belage seg på å avspasere fra jobb onsdag for å hente barnet i barnehagen innen klokken 14.
Mange småbarnsforeldre må belage seg på å avspasere fra jobb onsdag for å hente barnet i barnehagen innen klokken 14.

Onsdag må du sjekke om du må hente barnet ditt tidlig

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted over hele landet onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00.

Publisert Sist oppdatert

Dette vil også ramme mange barnehager.

De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern når det gjelder arbeidstid med risiko for lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt mer søndagsarbeid.

Hovedorganisasjonene mener forslaget flytter makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.

Les også: Tydelige ledere er den viktigste faktoren for å skape gode arbeidsmiljø.

Rokker ved rettigheter

Hovedorganisasjoner vil sammen arrangere markeringer i de store byene i tilknytning til streiken. Stridens kjerne innbefatter fire hovedpunkter:

Midlertidige stillinger: Regjeringen foreslår at alle stillinger skal kunne lyses ut midlertidig i inntil ett år, selv om arbeidsoppgavene ikke er midlertidige. Ifølge forslaget skal maksimalt 15 prosent av de ansatte i virksomheten kunne være midlertidig ansatt etter disse reglene. Men det kommer på toppen av de omtrent ti prosentene som er midlertidige i dag. Samlet kan altså så mye som hver fjerde ansatt i en virksomhet være midlertidig ansatt i framtiden.

Pålagt overtid uten overtidsbetaling: Regjeringen har foreslått at grensene for pålagt overtid skal øke fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned, selv når det ikke foreligger en lokal avtale. De totale rammene for overtid per år endres ikke.

Søndagsarbeid: I dag er det forbudt med søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Regjeringen har foreslått å snu på formuleringen, slik at det skal være tillatt med søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig. Regjeringen har også foreslått at man skal kunne jobbe fem søn- og helligdager på rad. I dag er regelen to søndager, og at man må ha fri den tredje.

Kollektiv søksmålsrett forsvinner: Innleie av arbeidstakere til bedriftene er tillatt i Norge, men på bestemte vilkår. I 2013 fikk de tillitsvalgte på arbeidsplassene et viktig verktøy i kampen mot ulovlig innleie, nemlig at de tillitsvalgte kan gå til sak mot arbeidsgiver hvis de mener at det foregår ulovlig innleie i bedriften. Den ulovlig innleide må selv reise sak hvis han eller hun ønsker erstatning eller vil kreve fast ansettelse, men de tillitsvalgte kan altså få fastslått at innleien er ulovlig. Regjeringen har nå foreslått å fjerne den kollektive søksmålsretten.

Les også: Pedagogisk leder slutter i protest.

Mer makt til arbeidsgiver

Informasjon om kampanjen finner du her.

– Regjeringen vil gi arbeidsgiverne større makt til å diktere forholdet mellom fritid og arbeidstid. Det er det motsatte av et moderne arbeidsliv. Loven åpner i dag for all den fleksibilitet som de ansatte, spesielt innen hardt pressede yrker som helse og omsorg er tjent med, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Noen barnehager vil ifølge LO stenge under streiken, mens andre ifølge Unio vil holde åpent for det som omtales som «barnepass uten pedagogisk tilbud».

Les også: Dette bekymrer foreldre seg mest for i barnehagen.

Dette er politisk streik:

  • En politisk streik, eller politisk demonstrasjonsstreik, er en kortvarig nedleggelse av arbeidet for å markere en politisk oppfatning.
  • Det er frivillig å delta i politisk demonstrasjonsstreik.
  • En politisk streik kan ikke brukes for å markere misnøye mot eller påvirke bestemmelser i gjeldende tariffavtale.
  • En politisk streik skal ikke føre til risiko for liv og helse eller store økonomiske eller samfunnsmessige verdier.
  • Politiske streiker kan være lokale eller landsomfattende, og omfatte grupper av medlemmer eller alle medlemmer.
  • Det er praksis at det sendes varsel til berørte arbeidsgivere i god tid før en politisk streik iverksettes.
Powered by Labrador CMS