Får bestemme selv: KS vant fram, og fikk dermed medhold i at arbeidsgiver kan bestemme om ansatte skal lønnes som pedagogisk leder eller barnehagelærer.
Får bestemme selv: KS vant fram, og fikk dermed medhold i at arbeidsgiver kan bestemme om ansatte skal lønnes som pedagogisk leder eller barnehagelærer.

KS fikk medhold i arbeidsretten

Hvilken stillingskode skal barnehagelærere som utfører arbeid som pedagogisk leder plasseres i? Utdanningsforbundet og KS var uenige om tolkningen, og tok saken til arbeidsretten.

Publisert

Utdanningsforbundet mente at barnehagelærere som er tilsatt for å oppfylle kravet om pedagogisk leder i henhold til barnehagelovens paragraf 18 med forskrifter, skal plasseres i stillingskoden pedagogisk leder. KS hevdet på sin side at det er arbeidsgivers styringsrett å innplassere en barnehagelærer i stillingskode 6709 Barnehagelærer eller 7637 Pedagogisk leder.

Partene ble ikke enige, og  Utdanningsforbundet stevnet KS for Arbeidsretten. 

I dag avsa arbeidsretten sin dom.

KS skriver på sine hjemmesider

KS hevdet at det er arbeidsgiver som fastsetter hvilken av de to stillingskodene som skal benyttes, ut fra en konkret vurdering av hvilket ansvar og hvilke oppgaver den ansatte skal fylle. Kompetansekravet er det samme for begge stillingskodene, men de som plasseres i 7637 Pedagogisk leder og dermed har høyere lønn, kan for eksempel ha et utvidet ledelsesansvar. 

Dommen stadfester KS sitt syn om det ikke er slik at de som omfattes av pedagognormen, jf. barnehagelovens § 17a, automatisk skal innplasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder.

Ved tilsettinger framover i tid er det viktig at arbeidsgiver ser på organiseringen av den enkelte barnehage og på hvilket ansvar og hvilke oppgaver den enkelte tilsatte skal ivareta, og deretter foretar innplassering i enten stillingskode 6709 Barnehagelærer eller 7637 Pedagogisk leder. 

Powered by Labrador CMS