31 prosent av ledere og mellomledere i norske barnehager mener at arbeidslivet går i en mer autoritær retning.
31 prosent av ledere og mellomledere i norske barnehager mener at arbeidslivet går i en mer autoritær retning.

Mener arbeidslivet blir mer autoritært

Tre av ti ledere og mellomledere i norske barnehager mener at arbeidslivet går i en mer autoritær retning.

Publisert

Det kommer fram i den nyeste utgaven av den årlige publikasjonen Norsk Ledelsesbarometer, som OsloMet Arbeidsforskningsinstituttet lager for arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

I barnehagesektoren er det 31 prosent av respondentene som mener at arbeidslivet utvikler seg i en autoritær retning. Dette ligger godt under snittet i alle bransjer, hvor andelen ligger på 48 prosent.

Tre av fem i barnehageledere mener at det fremdeles er en høy grad av selvbestemmelse på arbeidsplassen deres. To av fem oppgir at standardisering og kontroll er noe som i stor grad preger styring og ledelse i deres bedrift.

Om lag 2000 ledere og mellomledere fra hele landet, i alle bransjer, deltok i barometeret.

Innflytelse

I forbindelse med 10-årsjubileet til lederbarometeret har forskerne Eivind Falkum, Bitten Nordrik og Heidi Enehaug sammenlignet nye og historiske data for å finne ut om norsk arbeidsliv har endret seg over tid. Blant annet konstaterer de at innflytelsen respondentene opplever å ha over egen arbeidssituasjon har sunket med 10 prosent fra 2008 til 2018.

Om Norsk ledelsesbarometer

• Norsk Ledelsesbarometer er en rapport som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av organisasjonen Lederne.

• Barometeret er gjennomført for 10. år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media med sine avsløringer og funn.

– I tiden etter finanskrisen handlet det meste om å holde kostnader nede. Dette har åpnet døren for ledelsesregimer som konsentrerer seg om kontroll og avviksmåling. Beslutningsmyndighet innskrenkes og makten samles på færre hender, sier Eivind Falkum, i en pressemelding.

Motreaksjon

Falkum tror at vi etter hvert vil få en motreaksjon i arbeidslivet, og at strenge kontrollregimer vil avløses av ledelsesmodeller som orienterer seg mer mot samarbeid og uformelle prosesser.

– Bedrifter som begrenser frihet og innflytelse, vil i mindre grad klare å utnytte sine ansattes kunnskaper og kompetanse. Hard ledelse er neppe ideelt for å fremme innovasjon, kreativitet og initiativ, sier Falkum.

Powered by Labrador CMS