Trine Vaarala (til venstre) og Rita Jørgensen Nyhus er frustrert over at de ikke lenger får jobbe i én barnehage. Kommunen mener opprettelsen av en vikarpool - eller ressursbank - er til barnas beste. Foto: Jan Rasmussen
Trine Vaarala (til venstre) og Rita Jørgensen Nyhus er frustrert over at de ikke lenger får jobbe i én barnehage. Kommunen mener opprettelsen av en vikarpool - eller ressursbank - er til barnas beste. Foto: Jan Rasmussen

Etter mange år i samme barnehage, flyttet kommunen dem over i en vikarpool

- Jeg synes det er en utrolig dårlig måte å behandle oss på, sier fagarbeider Trina Vaarala (42). Etter 11 år i Smellhaugen barnehage, fikk hun brått beskjed om at hun var flyttet over i kommunens nye vikarpool.

Publisert

- Jeg føler ikke at jeg har noen arbeidsplass lenger, sier Vaarala til barnehage.no.

- Dette er ikke en jobb man står i i årevis. Får en noe annet, så vil jo folk søke seg bort, sier hennes kollega, assistent Rita Jørgensen Nyhus (55) som allerede har øynene åpne for et mulig jobbskifte.

1. august var det slutt på at de gikk på jobb i samme barnehage hver dag. Sist vår fikk de brått beskjed om at de skulle inngå i en nystartet vikarpool, eller ressursbank som Øvre Eiker kommune kaller det.

Det var Eikerbladet som omtalte denne saken først.

- Vi ble bare kalt inn på et møte og fikk beskjed om at vi skulle flyttes, sier Trine Vaarala.

- Det var fire stykker som ble hasteinnkalt i forkant av et ordinært personalmøte. Da fikk vi beskjed om at sånn skulle det være og at alt var bestemt, sier Rita Jørgensen Nyhus.

Ansatt i barnehagen i 11 år

Vaarala hadde jobbet i Smellhaugen barnehage i 11 år og hadde fast stilling der som fagarbeider.

Nyhus startet som vikar i Smellhaugen barnehage for sju og et halvt år siden og hadde stått så lenge som vikar at hun i april 2017 fikk fast ansettelse i kommunen.

I tilsettelsesbrevet heter det riktig nok at arbeidssted kan variere i tråd med behov for vikarer – og at stillingen kan også benyttes til barnehagens arbeid med tilrettelagt barnehagetilbud og spesialpedagogisk hjelp.

Men hun så likevel aldri for seg at hun kunne bli brukt i en ressursbank og dekke vikarbehov i fem ulike barnehager. Fra april 2017 og til august 2018 var hun utelukkende i Smellhaugen barnehage.

- Går ut over barna

Og når vi ikke klarer å gjøre en like bra jobb som før, er det barna det går ut over.

Rita Jørgensen Nyhus

Etter at vikarpoolen ble opprettet, er arbeidshverdagen ikke til å kjenne igjen. Rita Jørgensen Nyhus har i løpet av tre uker måttet forholde seg til mer enn 100 ulike barn og 22 kolleger. 

- Det er veldig slitsomt. Jeg har ikke den samme muligheten som før til å bli kjent med alle barna. Derfor blir det ikke til at man får gjort en god jobb på  samme måten som før, sier hun og legger til:

- Og når vi ikke klarer å gjøre en like bra jobb som før, er det barna det går ut over.

Sykmeldt

I alle årene i Smellhaugen barnehage har hun vært vikar - og det har tidvis medført et omflakkende liv på de ulike avdelingene.

- Men er du i én barnehage, blir du kjent med alle barn og voksne på alle avdelingene. Det er noe annet enn å jobbe i fem barnehager, med 4-5 avdelinger på hver. Da blir det mye å forholde seg til, sier Rita Jørgensen Nyhus.

Trine Vaarala er nå sykmeldt og tror det har sammenheng med den krevende situasjonen som omreisende vikar uten førerkort og med alenemamma-ansvar på hjemmebane.

- Burde vært utlysning

De er ikke imot prinsippet om en vikarpool, men de reagerer på prosessen.

- Vi er tvunget inn i poolen. Ingen av oss er spurt. Det burde vært en intern utlysning, eller at kommunen hadde tatt inn de som var interessert, sier de til Eikerbladet.

Overfor barnehage.no legger Rita Jørgensen Nyhus til:

- På toppen av det hele har de ansatt to nye fagarbeidere i Smellhaugen barnehage etter at vi ble tatt ut. Da kan man lure på hva som egentlig foregår.

Kommunen: - Øker kvaliteten

Leder for barnehage i Øvre Eiker kommune, Nina Sollie, sier til barnehage.no at opprettelsen av ressursbanken er bygd på et politisk vedtak og at målet er å øke kvaliteten i barnehagene. Hun sier at ordningen vil kunne gi kommunen en stabil gruppe vikarer som innehar den kompetansen som Øvre Eiker forventer av folk som skal jobbe tett med barna i kommunen.

- Vi har tidligere benyttet tjenester fra et vikarbyrå, men vi har ikke vært fornøyd med kvaliteten på tjenestene. Derfor valgte vi å se på muligheten for å dekke behovet selv.

- Er dette en god løsning?

- Jeg tenker at det er det. For da er vikarene våre egne ansatte som tar del i kompetanseheving og får oppfølging som alle andre ansatte, med blant annet personalmøter og veiledning. Vi får også vikarer som kjenner til satsingsområdene i barnehagene våre, sier hun.

Tatt ut av faste stillinger

Det er i dag ti vikarer i ordningen. De fleste som er inne i ordningen er mangeårige vikarer som etter arbeidsmiljøloven har hatt krav på fast ansettelse, og som i sine tilsettingsvilkår har hatt et punkt om at de skal kunne brukes som vikar i andre barnehager enn dem de har jobbet i. Noen ganske få er tatt ut av faste stillinger i enkeltbarnehager for å dekke behovet for vikarer.

- Har det vært mange reaksjoner fra de ansatte på den endringen som er gjort?

Den omorganiseringen som er gjort, er innenfor vår styringsrett og er til det beste for barna

Nina Sollie, leder for barnehage, Øvre Eiker kommune

- Ja, jeg er kjent med at det er uro blant enkelte, mens andre har taklet dette helt fint. Når det er sagt, er det sånn at alle endringer skaper usikkerhet. Og vi har hatt mye kommunikasjon med de ansatte. Vi har hatt møter og de har hatt tid til å forberede seg.

- «Jeg føler at jeg ikke har noen arbeidsplass lenger», sier den ene av vikarene, som har jobbet i Smellhaugen barnehage i 11 år. Har du forståelse for et slikt utsagn?

- Hennes opplevelse av situasjonen kan jeg ikke bestride. Men vår intensjon er at de absolutt skal ha en tilhørighet. I ressursbanken har de en leder, som også er styrer i en av barnehagene våre. Og de deltar på personalmøter og får veiledning som andre ansatte. For oss er det viktig å ta vare på dem som jobber i denne ressursbanken.

- Håper ingen vurderer å slutte

- Er det ikke fare for at kommunen mister erfarne medarbeidere når de blir flyttet ut av én barnehage og sendt rundt i hele kommunen fra uke til uke som vikarer?

- Vi håper ikke at det er noen som vurderer å slutte hos oss av denne grunn. Vi har heller ikke som mål å sende alle vikarene rundt til alle barnehagene. I den grad vi kan, vil vi også etterstrebe å ha stabilitet for vikarene. Så hvis en barnehage har et behov over tid, vil vi så langt som mulig bruke den samme vikaren der.

- Men den ene som vi har snakket med, ser seg allerede om etter ny jobb på grunn av det som har skjedd?

- Igjen – deres opplevelse er noe de selv må svare for. Men jeg vil understreke at det er gjort et politisk vedtak, og det har vært gjennomført en prosess i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Vi er alle ansatt i Øvre Eiker kommune og ikke ved et bestemt tjenestested. Den omorganiseringen som er gjort, er innenfor vår styringsrett og er til det beste for barna, sier Nina Sollie.

To nye ansatt

Hun bekrefter at det er ansatt to fagarbeidere i Smellhaugen barnehage etter at det ble bestemt at Rita Jørgensen Nyhus og Trine Vaarala ble bestemt plassert i ressursbanken.

- Hele Smellhaugen barnehage har vært igjennom en stor omorganisering, og i den forbindelse er det gjort nyansettelser.

- Ville det ikke vært naturlig å la to med lang erfaring fortsette i barnehagen i stedet for å hente inn nye folk utenfra?

- Hvilke vurderinger som er gjort i enkeltsaker, kan jeg ikke gå inn på, sier Nina Sollie i Øvre Eiker kommune.

Powered by Labrador CMS