I Rana kommune reagerer næringslivet på redusert åpningstid. Mo i Rana er administrasjonssenteret i kommunen.
I Rana kommune reagerer næringslivet på redusert åpningstid. Mo i Rana er administrasjonssenteret i kommunen.

Næringslivet raser over reduserte åpningstider – kommunen vurderer å ta grep

1 av 5 kommuner har redusert åpningstid i kommunale barnehager. I Rana kommune raser foreldre og næringsliv, mens Utdanningsdirektoratet peker på lovbrudd. Nå kan det gå mot full åpningstid.

Publisert Sist oppdatert

I Rana kommune raser foreldre og næringsliv. Årsaken? Kommunen er ikke tilbake til normal åpningstid i sine barnehager. 

Åpningstidene til barnehagene i Rana kommune har skapt stor debatt i Nordlands-kommunen. Ifølge lokalavisa Rana Blad, er kommunens åpningstider nå fra 07.45 til 15.15.

Ingvild Skogvold er daglig leder i Ranaregionen Næringsforening. Hun er klar på at situasjonen ikke har vært lett for kommunens næringsliv.

– Småbarnsforeldre er også ansatte, og både arbeidsgivere og ansatte har vært veldig fleksible i denne perioden. Bedriftene har virkelig forsøkt å få det til, med det har hatt en kostnad, sier hun til barnehage.no.

Hos Celsa Armeringsstål er Hans-Petter Skjæran personal- og HMS-sjef. Bedriften med 340 ansatte trekker ingen i lønn for at barnehageforeldre mister to til tre timer på jobb hver dag.

– Det utgjør rundt 380.000 kroner i lønnskostnader i måneden som vi hiver ut av vinduet, og det er isolert sett bare i lønnskostnader. I tillegg får man ikke produsert like mye, sier han til Rana Blad.

Lignende historier kommer fra andre bedrifter. Jan-Olav Ostad ved Automester opplyser til avisen at reduserte åpningstider i barnehagene har kostet bedriften 100.000 kroner, grovt regnet.

Skogvold sier saken viser hvor viktig barnehagene er for småbarnsfamilier.

Ingvild Skogvold er daglig leder i Ranaregionen Næringsforening.
Ingvild Skogvold er daglig leder i Ranaregionen Næringsforening.

– Dette er en situasjon vi kanskje må leve med lenge, og den viser hvor avhengige vi er av hverandre. Den viktige jobben barnehageansatte gjør, er en bærebjelke i samfunnet, sier hun.

Begrenset

En annen utfordring har vært at barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner heller ikke får nok tid i barnehagen.

– Hvis barnehagene reduserer åpningstidene skal de likevel tilby barna et opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Det er en klar forventning at de skal følge reglementet. Fylkesmennene har ansvar for å følge opp lokale enkeltsaker, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Hilde Austad, til NRK.

LES OGSÅ: Kunnskapsministeren: – Heldigvis ser vi at stadig flere er tilbake til full åpningstid

Fylkesmannen i Nordland har presisert til kommunen at det forventes normal åpningstid i barnehagene, og sier videre at økonomiske hensyn ikke kan gå foran smittevern.

Problemet, ifølge kommunen, er at de ikke har personell nok til å forsvare full åpningstid slik situasjonen er nå. Kabalen går rett og slett ikke opp slik de er organisert.

Alternativer for barnehageåpning

For videre barnehagedrift har kommunens administrasjon lagt fram fem alternativer til politikerne for å utvide åpningstiden til 8,5 timer

  • Alternativ 1: kommunen praktiserer dagens løsning med begrenset åpningstid.
  • Alternativ 2: barnehagene tilføres ressurser ved at vi øker bemanningen med 20 årsverk.
  • Alternativ 3: kommunen legger for en periode ned annen drift som ikke er lovpålagt, slik at at 20 årsverk kan tas ut og gå inn som ressurser i barnehagene.
  • Alternativ 4: kommunen henter inn ressurser fra NAV i form av personer som enten trenger språktrening, cv-bygging eller unge voksne.
  • Alternativ 5: Kommunen praktiserer normal åpningstid og klarer ikke å ivareta smittevernkravene slik vi er pålagt å gjøre. 

Alternativer

I formannskapsmøtet i forrige uke opplyste kommunaldirektør for oppvekst og kultur, Lillian Nærem, at det var flere alternativ for å løse situasjonen. Blant annet styrket bemanning, enten ved nyansettelser eller å flytte på andre kommunalt ansatte. Hun anslår at det må tilføres 20 årsverk for å kunne utvide åpningstiden til 8,5 timer.

– Vi må sikre å ha gode prosedyrer hvis man skal ansette så mange. Og det vil ta tid. Kostnadene vil ligge oppunder én million kroner i måneden.

Et annet alternativ er å legge ned driften andre plasser i kommunen, og overføre 20 årsverk inn i barnehagene.

– Skulle man hatt lengre tid enn 8,5 timers åpningstid, måtte man ha tilført 40 ansatte til.

Et annet alternativ kommunen ser på, er å ta større risiko ved å åpne opp for større kohorter.

– Det vil nærme seg normalen. Da deles de store barnehagene i to kohorter, mens de minste er én. Det vil være en større risiko med tanke på smittespredning, og det kan føre til at man må stenge større deler eller hele barnehager i forbindelse med smitteutbrudd, sa Nerheim fra formannskapets talerstol.

 

Fakta om kartleggingen

Barnehage.no har kartlagt åpningstider i kommunale barnehager. Vi har henvendt oss til landets 364 kommuner, og fått svar fra 205. 4 av kommunene har bare private barnehager, og telles dermed ikke med i oversikten. Her er funnene våre:

  • 36 av 201 kommuner svarer at de har redusert åpningstid i de kommunale barnehagene som følge av koronapandemien.
  • 5 av 201 svarer at enkelte av de kommunale barnehagene har redusert åpningstid, mens andre har full åpningstid.
  • I Oslo kommune har alle kommunale barnehager normal åpningstid, med unntak av bydel St. Hanshaugen der de kommunale barnehagene har redusert åpningstiden til 8,5 timer ut august.
  • 159 av 201 svarer at det er full åpningstid i de kommunale barnehagene.

Ikke alene

En kartlegging barnehage.no har gjennomført viser at Rana kommune ikke er alene med å ha redusert åpningstid. 1 av 5 kommuner som har svart på barnehage.nos henvendelser har redusert åpningstid i noen eller alle sine kommunale barnehager. Men det er forskjell på hvordan utfordringene med redusert åpningstid løses.

Vefsn kommune opplyser til barnehage.no at foreldrene ukentlig må gi tilbakemelding om deres behov for bruk av barnehageplassen, noe som gjør at enkelte avdelinger i barnehagene har ulik oppstart, men at alle har tilbud om ordinær åpningstid fra 06.30 til 1630.

LES OGSÅ: 17 prosent av kommunene har redusert åpningstid

Kommunene Horten og Leirfjord har satt inn ekstra ressurser for å kunne ha full åpningstid.

Barnehagesjef i Sunndal kommune, Mona Reinset.
Barnehagesjef i Sunndal kommune, Mona Reinset.

– Det er ikke mulig å drifte barnehagene med full åpningstid, pendlertid, avdelingsmøter og personalmøter – og samtidig ivareta smittevern med de ressursene vi har til vanlig, sier Maidi Lill Andersen til barnehage.no. Hun er kommunalsjef  for oppvekst i Leirfjord kommune.

I Sunndal er åpningstidene redusert med en halvtime om morgenen og en halvtime om ettermiddagen.

– Begrunnelsen for denne redusert åpningstiden er at ved normal drift leveres og hentes barn på tvers av alle avdelinger tidlig og sent på dagen, noe som vil føre til vansker med å opprettholde kohortretningslinjene i smittevernveilederen. Dersom samarbeidende kohorter skal holde like lang åpningstid vil det bli for lav bemanning tidlig og sent på dagen, opplyser barnehagesjef Mona Reinset til barnehage.no

Løsning

Det kan se ut til å gå mot en løsning for barnefamiliene i Rana. Ordfører Geir Waage har bedt administrasjonen om at det skal gjennomføres en risikovurdering av smittesituasjonen i Rana, og at kommunen skal vurdere å utvide kohortene slik at barnehagene kan utvide åpningstidene fra 2. september.

– Jeg forventer å få svar på mitt spørsmål under orienteringen om pandemiens utvikling i Rana i kommunestyret tirsdag 1. september, sier Waage til Rana Blad.

Det gleder Ingvild Skogvold ved Ranaregionen Næringsforening.

– Man må applaudere og si hurra for at det nå ser ut til å gå i riktig retning og at alvoret har sunket inn. Vi har lite smitte i Rana, og man er bekymret for at det er dette man får til i en situasjon hvor det er en håndterbar smittesituasjon, sier hun.

Barnehage.no har gjort et forsøk på å få en kommentar fra barnehagesjef Anita Vonstad, Kultur og oppvekstsjef, Lillian Nærem og ordfører Geir Waage, så langt uten hell. 

 

I tabellen under kan du se status for kommunene som har svart på barnehage.nos kartlegging. Tabellen oppdateres  etter hvert som kommunene sender inn svar.  Dermed kan tabellen avvike fra tallene som benyttes i artikkelen. Barnehage.no gjør oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget. Tallene baserer seg på kommunenes egen rapportering. Skulle du oppdage feil, ta kontakt med [email protected]  

 

 

Powered by Labrador CMS