Det går mot full åpningstid i Rana.
Det går mot full åpningstid i Rana.

Politikerne har talt: Rana kommune skal ha full åpningstid i barnehagene

Administrasjonen skulle egentlig bare orientere om barnehagesituasjonen i kommunen.  Det var før politikerne fikk sagt sitt.

Publisert Sist oppdatert

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har begrensede åpningstider i Rana kommunes barnehager ført til utfordringer for både foreldre og næringsliv. Med åpningstider fra 07.45-15.15 har foreldre med små barn vært prisgitt fleksible arbeidsgivere for å få kabalen til å gå opp.

Tirsdag var barnehagesituasjonen oppe som orienteringsak i kommunestyret, og kommunaldirektøren for oppvekst og kultur, Lillian Nærem, ga tilnærmet samme orientering til kommunestyrepolitikerne som formannskapet fikk uka før.

LES OGSÅ: Næringslivet raser over reduserte åpningstider – kommunen vurderer å ta grep

Men politikerne mente at orienteringen ikke var nok, og ordfører Geir Waage sørget for at politikerne fikk en sak å ta stilling til. Det førte til at politikerne vedtok at kommunens barnehager skal ha utvidet åpningstid innen mandag 7. september. Og at barnehagene skal utvide åpningstidene med én time fra 3. september.

Advarsel

Det fikk rådmannen til å komme med en advarsel.

– Det er min plikt å si noen ord. Først vil jeg si at jeg har hatt barn i barnehagen, og vet at det er krevende arbeidshverdager med bringing og henting. Og jeg har ikke noe problem med å forstå kommunestyrets interesse i denne saken. Det er åpenbart en legitim interesse i å holde størst mulig åpningstid i flest mulig barnehager, innledet rådmann Robert Pettersen.

Han fortsatte med at han sliter med å være tryllekunstner, og utdypet:

– Det handler om at det er store utfordringer med å løse de praktiske forholdende rundt åpningstidene. Det handler primært om bemanning, og det er min plikt etter kommuneloven å gjøre kommunestyret oppmerksom på hvis det er juridiske eller faktiske forhold med et vedtak som et kommunestyre er i ferd med å fatte som i dette tilfellet vil være vanskelig å praktisk la seg gjennomføre sa han.

Rådmannen presiserte at det ikke handlet om trenering fra administrasjonens side. Men at det ville være vanskelig å skaffe nok folk.

– En ting er å se bort fra de pedagogiske og faglige kravene til ansatte, men det er helt klare krav vi ikke kan se bort fra, sa han, og viste til politiattest og at de ansatte måtte ha smittevernkurs.

Han pekte på at administrasjonen ville få en svært kort tidsfrist på å innfri politikernes vedtak.

– Jeg skal sørge for at vedtaket blir effektuert og satt ut i arbeid, men jeg ser det er store praktiske utfordringer som slår inn her, sa han.

Jobber med løsninger

Tirsdag ettermiddag opplyser Rana kommune at de jobber med å finne løsninger, og at åpningstiden ville bli fra 07.15-15.45 fra og med 3. september.

– Hver enkelt barnehage vil gjennom en kartlegging av foreldrenes behov legge til rette for gode løsninger slik at hente- og bringesituasjonen blir ivaretatt på best mulig måte.

Politikernes vedtak fører til at barnehagene utvider størrelsene på kohortene.

– Vi utvider størrelsen på kohortene. Det vil si at det i barnehagene fra i morgen vil være en til to kohorter. Der det er to kohorter vil disse samarbeide med hverandre. Det innebærer imidlertid en større risiko ved et eventuelt smitteutbrudd, da hele barnehager vil måtte stenge. Det er derfor viktig at alle fortsetter å følge de anbefalte smitteverntiltakene slik at vi slipper å stenge ned hele barnehager og utsette barn og voksne i risikogruppene for unødvendig risiko, sier barnehagesjef Anita Vonstad til kommunens egne nettsider.

–Barnehagene jobber samtidig med å finne gode løsninger for å kunne tilby full åpningstid, som tilsvarer 9,5 time. Som rådmannen uttalte i kommunestyremøtet i går er det svært krevende å få til dette allerede fra mandag 7. september da det krever at barnehagene må ha flere ansatte for å ivareta smittevernelederens anbefalinger på gult nivå.

Powered by Labrador CMS