Ap utfordrer Sanner om finansiering

"Hvordan vil kunnskapsministeren sikre at finansieringssystemet ikke er til hindring for at private barnehager kan innføre bemanningsnormen fra 1. august 2018?"

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen følger opp sine spørsmål fra spørretimen i Stortinget.

I et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) utfordrer han på ny regjeringen på finansieringen av private barnehager i forbindelse med innføring av bemanningsnorm.

Begrunnelsen for spørsmålet er følgende:

"I spørretimen 28. februar viste statsråden til at det er opprettet en midlertidig overgangsordning i finansieringsforskriften som sikrer at de private barnehagene får kompensert økte utgifter som følge av normen. Dette gjelder kun innføring av pedagognormen, ikke bemanningsnormen. Det økte kravet til bemanning skal de private barnehagene, slik det fremstår per i dag, gjennomføre innenfor dagens tilskudd. Det tilskuddet er basert på to år gamle regnskapstall for kommunale barnehage og den bemanningen de hadde den gang."

Svaret fra statsråd Jan Tore Sanner er foreløpig ikke offentliggjort.

Powered by Labrador CMS