– Misforstått motstand mot private barnehager

– Den nye samarbeidsavtalen i Oslo vil ikke bare gjøre det vanskeligere å nå målet om 3.000 nye barnehageplasser. Den vil også kunne svekke mangfoldet og kvaliteten på tilbudet til byens innbyggere, skriver administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag signerte den nye posisjonen i Oslo – Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne – en samarbeidsavtale med Rødt. Ifølge avtalen skal ingen nye barnehager i hovedstaden drives av det partiene definerer som kommersielle aktører.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er kritisk til den nye samarbeidsavtalen i Oslo. PBL mener partiene fører en misforstått ideologisk kamp mot aktører som gjennom år har bevist at de er en sentral og viktig del av norsk barnehagesektor.

Barnehagene er en unik suksesshistorie i norsk offentlig sektor: Full utbygging, lav pris, gjennomgående høy kvalitet og en brukertilfredshet knapt noen andre bransjer kan vise til.

Dette har vært mulig på grunn av det store innslaget av private aktører, fra ideelle organisasjoner og stiftelser til kvinnelige barnehagegründere, foreldreandelslag og kommersielle selskaper.

Legg til at kommunene selv driver nesten halvparten av landets barnehager, og du har et unikt mangfold som gir foreldre og ansatte valgfrihet og som i sum utgjør en dynamisk sektor der aktørene hver dag er i sunn og utviklende konkurranse med hverandre.

Private barnehager er, ifølge foreldrene, bedre enn kommunale barnehager. Dette ifølge alle kjente nasjonale undersøkelser om foreldrenes tilfredshet ved barnehagetilbudet. Det samme viser brukerundersøkelsene i Oslo, uten at den påtroppende byregjeringen virker å legge nevneverdig vekt på det.

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Vi har rundt 2.000 medlemsbarnehager i 265 kommuner, om lag 200 medlemsbarnehager bare i Oslo.

Våre medlemmer leverer gjennomgående gode barnehagetilbud og har ordnede lønns- og arbeidsforhold med en tariffavtale fremforhandlet og godkjent av fagforeninger som Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Både nivåene på ytelsene og utviklingen over år på linje med de offentlige ordningene for ansatte i kommunale barnehager.

Det vil være svært uheldig og ganske sikkert også lovstridig å holde enkelte av disse aktørene utenfor når nye barnehageplasser skal bygges, kun på bakgrunn av at de har valgt aksjeselskap som sin selskapsform.

PBL forventer at alle gode krefter slipper til når Oslo kommune nå skal utvikle barnehagesektoren videre. Det viktigste er ikke hvem som driver barnehagen, men at det blir et best mulig tilbud for barn og foreldre – samtidig som samfunnet får mest mulig igjen for midlene vi bruker på barnehager.

Powered by Labrador CMS