LIllehammer Ap vil ha døgnåpne barnehager - mens Jennie Furulund i Lundgaardsløkka barnehage påpeker at barnehagen er for viktig til at barna kan sove bort tiden de er der.

Ap i Lillehammer vil ha døgnåpne barnehager

– Det er en samfunnsoppgave å tilby kvalifisert barnepass til de som trenger det. 

Publisert Sist oppdatert

Det sier Elin Kjølgård Stjer, leder i Lillehammer Ap, til Gudbrandsdølen Dagningen (GD) (krever abonnement). 

Hun sto bak forslaget som partiet enstemmig - med unntak av en representant - gikk inn for under partiets årsmøte nylig. 

I forslaget sto det: 

«LAP vil jobbe for at dimensjoneringsplanene på Lillehammer inneholder planer om en heldøgns barnehage. Heldøgns barnehage er en nødvendighet for de med vakt-arbeid, og vil sørge for at flere kan ta heltidsstillinger».

Stjer begrunner forslaget med at både helse- og omsorgssektoren og turistnæringen i distriktet mangler hender. 

– Og verre skal det bli i årene som kommer, står det blant annet. 

Og videre: 

– Dette er arbeidsplasser med primært vakt-arbeid og er preget av deltidsstillinger. Mange enslige kvinner og menn med barn vil ikke kunne ta seg arbeid, eller tvinges til å jobbe deltid i disse sektorene da det ikke eksisterer et barnehagetilbud som er tilpasset deres arbeidstider. En kan ikke lenger basere seg på besteforeldre, da disse gjennom god arbeiderpartipolitikk er i arbeid. Og vi vet at morgendagens besteforeldre vil stå i arbeid mye lenger enn de gjør i dag. 

– Voldelige partnerskap

Stjer peker på at det tidligere har vært kontroversielt å fremme forslag om heldøgns barnehage. 

– Men hvorfor er det det? I likestillingens navn bør vi gi alle lik mulighet til å jobbe, lik mulighet til å jobbe i hele stillinger, og lik mulighet til å komme inn på boligmarkedet med en anstendig lønn som et resultat av dette. Dette er god likestillingspolitikk, skriver hun i forslaget, og fortsetter: 

– Igjennom de siste måneders oppslag i media, vet vi at mange kvinner dessverre lever i voldelige og dysfunksjonelle partnerskap. Mødre som lever under slike forhold vil ikke overlate sine barn i partners varetekt for å dra på jobb kveld, natt og helg i frykt for hva som kan skje. Her er mørketallene store. Vi har et stort uforløst marked av arbeidskraft vi kan bidra til å gjøre noe med. Heldøgns barnehage er vanlig i våre naboland og det er på tide vi får dette her også. Å basere seg på slekt og venner er ikke løsningen fremover.

GD har snakket med leder i Utdanningsforbundet Lillehammer, Anne Grete Moen, som er overrasket over forslaget. Hun peker på at det er utfordringer med rekruttering også i barnehagene, og at kommunen allerede i dag har sju pedagogiske ledere på dispensasjon. 

– Jeg tror ikke dette er et kort å dra for å bidra til rekrutteringen, sier hun på spørsmål om å tilby nattarbeid kan bidra positivt til akkurat det. 

– Barnehagen for viktig

Leder i PBL Lillehammer, Jennie Furulund, er også overrasket. 

– Dette kom helt ut av det blå. Det er ikke noe vi i barnehagene har diskutert, og heller ikke noe jeg har oppfattet er etterspurt fra foreldrene, sier hun til barnehage.no. 

Også hun påpeker at barnehagene allerede i dag har utfordringer med å få tak i kvalifisert personell. 

– Vi sliter med å få tak i folk, og jeg ser for meg at det vil bli enda større utfordringer hvis man skal begynne å jobbe på natta. 

Selv om Lillehammer Ap har gjort vedtak om det, ser hun ikke for seg at det er noe som blir aktuelt med det første. 

– Det er i så fall en lang vei fram dit. Jeg tenker at barna trenger barnehagen om dagen, men på natta sover de. Hvis barn som skulle få plass om natta skulle få begrensninger i tiden de tilbringer i barnehagen om dagen, vil det bli en stor utfordring. Barnehagen er så viktig, så barna må gjøre mer enn å sove der. Dessuten: Vi har ikke råd til at pedagogene sover bort tiden. 

Powered by Labrador CMS