Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.
Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

Private barnehager under lupen

Oslo kommune skal undersøke om eiere av private barnehager i hovedstaden tar ut ulovlig stort utbytte.

Publisert Sist oppdatert

Byråd for oppvekst og utdanning, Tone Tellevik Dahl sier til Aftenposten at hun vil forsikre seg om at pengene går til barnas beste, og ikke havner i lommene til eiere eller andre.

Satsningen er unik blant norske kommuner.

Barnehagelovens §14a sier at: «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode». Samtidig åpner den for at barnehagen kan ha «et rimelig årsresultat».

Hva det konkret betyr er mer uklart. Grensen er aldri blitt gått opp i retten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ikke kjent med at kommuner har gått inn i dette.

Det ønsker byrådet i Oslo å nå gjøre. I disse dager får et titall av Oslos 429 private barnehager brev om at de vil bli undersøkt.

Eivor Evenrud (Rødt), nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret, er svært positiv til byrådets initiativ. Høyre er derimot uenig.

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen kaller initiativet «å skyte spurv med kanoner». Han tror ikke problemet er stort, selv om han ikke utelukker at det kan finnes grunnlag for å se på enkeltsaker.

Powered by Labrador CMS