Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sier nei til prosjekt-penger bare til kommunale barnehager

Aps Sonja Mandt frykter at dagens tilskuddsordning stopper utviklingsarbeid i kommunale barnehager. Men Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at kommunale og private barnehager skal ha økonomisk like vilkår.

Publisert Sist oppdatert

Stortingsrepresentant Sonja Mandt (Ap) har i et skriftlig spørsmål utfordret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på kommuners adgang til å iverksette initiativer i kommunale barnehager uten at det automatisk fører til økte tilskudd til de private barnehagene i kommunen.

 «Jeg er gjort kjent med en sak der en kommune ønsket å gjennomføre et prosjekt for å redusere sykefraværet i kommunale barnehager. Saken «stoppet opp» med grunnlag i at prosjektet ville medføre økt grunnlag for beregning av tilskudd til private barnehager, og uten å kunne stille krav om tilsvarende prosjekt,» skriver Sonja Mandt sin begrunnelse.

Spørsmålet lyder:

«Ser ministeren behov for å sikre kommunene mulighet til å igangsette og gjennomføre initiativer i sine barnehager uten at dette automatisk gir grunnlag for økt støtte til private barnehager?»

– Urimelig gevinst

Overfor barnehage.no utdyper Ap-representanten at ordningen med full økonomisk likebehandling kan gi en urimelig økonomisk gevinst for de private barnehagene all den tid disse ikke vil være forpliktet til å gjøre tilsvarende tiltak som kommunene bruker ekstra penger på.

Hun mener det også kan stoppe nødvendig utviklingsarbeid i kommunene.

– Jeg tenker at dette hindrer kommuner i å kunne teste ut modeller som kan redusere sykefraværet – og i å få svar på hva som egentlig fungerer, sier Sonja Mandt til barnehage.no.

Teste vedtak hos Fylkesmannen

Saken har ifølge Mandt vært testet av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Der skal Fylkesmannen ha avvist at en lokal kommune kunne holde prosjektmidler utenfor beregningen av tilskudd til de private barnehagene. Når Mandt nå har utfordret statsråden i spørsmålet, er det for å teste om Fylkesmannen har tolket regelverket riktig.

– Jeg er opptatt av at hvis tilskuddet til de private barnehagene skal økes, bør det også være mulighet til å stille like krav. Dessuten handler det om kommunene skal ha anledning til å drive utviklingsarbeid uten at private uten videre får økte tilskudd, sier Sonja Mandt.

– Vil ikke en åpning for å iverksette «prosjekter» kunne utnyttes av kommunene for å holde tilskuddene til private barnehager nede?

– Nei, det vil jeg ikke være med å spekulere i. Kommunene er genuint opptatt av å få ned sykefraværet. Kommune er opptatt av å få mer ut av skattepengene, sier Sonja Mandt.

Statsråden sier nei

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjør det i sitt svar klart at kommunene ikke har anledning til å gjøre forskjell de økonomiske rammene til kommunale og private barnehager.

«Barnehagelovens krav til kvalitet og innhold gjør ingen distinksjon mellom private og kommunale barnehager. Det betyr at de private barnehagene må forholde seg til de samme kravene som kommunale barnehager. Kommunen har ikke mulighet til å sette vilkår for hvilke typer kvalitetsarbeid de private barnehagene skal delta i ved tildeling av tilskudd. En vid adgang for kommunen til å stille vilkår til kvalitetsarbeidet i barnehagene vil bryte med dagens system hvor kravene til kvaliteten på tilbudet ligger i loven,» skriver Isaksen.

– Sikrer likeverdig tilbud

Statsråden legger til:

«Gjennom å sette tydelige forventinger til kvaliteten på tjenesten gjennom barnehageloven med forskrifter, legger vi et godt grunnlag for at alle barn får et godt barnehagetilbud. I den sammenhengen vil jeg vise til at regjeringen har varslet en høring av bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm våren 2017.

Videre har regjeringen nylig fastsatt en ny rammeplan, som stiller tydeligere krav til barnehagens innhold og oppgaver. Dette vil sikre et mer likeverdig tilbud for alle barn uavhengig av hvilken barnehage de går i. For å gjennomføre dette er det helt avgjørende at de private barnehagene har de samme økonomiske forutsetningene som de kommunale.»

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS