Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson. Foto: Bernt Sønvisen, Ap
Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson. Foto: Bernt Sønvisen, Ap

Aps råd til Høyre: Ta kontantstøtten, ikke barnehageplassen!

- Jeg er usikker på om Høyre har tenkt nøye nok i gjennom konsekvensene av sitt eget forslag. Å innføre krav som kan føre til at færre barn tas inn i barnehage, er uklokt, sier Martin Henriksen (Ap).

Publisert

Arbeiderpartiet reagerer etter at landsmøtet til Høyre har vedtatt å foreslå en prøveordning med aktivitetsplikt for foreldre som mottar gratis kjernetid i barnehage.

- Vi skal stille strenge og tydelige krav til foreldre som ikke gjør sin plikt for å bli inkludert i samfunnet. Vi holder knallhardt på arbeidslinja, og blant annet har Ap inne et forslag i Stortinget om å stille aktivitetskrav for alle sosialhjelpsmottakere. Men barna skal ikke betale prisen dersom foreldrene ikke er i jobb, slik Høyre legger opp til her, sier Martin Henriksen.

20 timer for lavinntektsfamilier

I dag gis tilbudet om gratis barnehage 20 timer i uka til familier som har en samlet inntekt på under 450.000 kroner.

Når inntektsgrensen heves fra 1. august 2018, vil familier med samlet inntekt under 535.000 kroner kunne søke om gratis halvdagsplass for barn mellom tre og fem år.

Ordningen gir gratis kjernetid for cirka 18.000 barn i Norge.

Vil ha flere i jobb

Nå ønsker det største regjeringspartiet å stille betingelser for dem som mottar tilbudet. Etter forslag fra lederen for Høyres integreringsutvalg, Heidi Nordby Lunde, er det flertall i Høyre for å innføre en forsøksordning med aktivitetsplikt for dem som får gratis kjernetid og som ikke er i aktivitet eller utdanning.

Målet er å få flere flyktninger og innvandrere bedre forutsetninger for å gå ut i norsk arbeidsliv.

Heidi Nordby Lunde har til Aftenposten uttalt at ingen barn skal miste barnehageplassen dersom foreldrene ikke vil rette seg etter kravet, men at en uttrykt forventning om aktivitet skal gjøre det unødvendig å sette makt bak kravet.

- Fjern kontantstøtten!

Arbeiderpartiet frykter likevel at konsekvensen vil bli at færre barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage.

- Dersom Høyre virkelig er opptatt av å fjerne hinder for inkludering, burde de ha fattet et helt annet vedtak, nemlig å fjerne kontantstøtten. Den har regjeringen derimot økt. Så i realiteten sørger Høyre for å betale familier – og særlig kvinner – for ikke å ta del i norsk arbeids- og samfunnsliv, sier Martin Henriksen til barnehage.no.

- Lettvint løsning

Han mener barnehagen, gjennom det denne gir av språkferdigheter, sosiale ferdigheter og nettverk, er det aller viktigste integreringstiltaket det norske samfunnet har å by på.

- Gratis kjernetid ble innført for å få flere barn til å gå i barnehage. Det at man har en barnehageplass vil også gjøre det lettere å komme ut i aktivitet for de voksne i familien. Hvis en i familien - oftest mor - er hjemme selv om man har barnehageplass, ligger det en del holdninger og strukturer bak som man ikke løser med en lettvint aktivitetsplikt, sier Martin Henriksen og legger til:

- Dersom en familie bestemmer seg for å leve på én inntekt, må man ha andre måter å nå fram til dem. Hvis foreldrene tar dumme valg så skal de utfordres på det, men vi skal ikke straffe barna for det. 

Powered by Labrador CMS