Trondheims vedtak er kjent ugyldig

Klar tale fra Fylkesmannen: Forskjellsbehandlingen mellom ideelle og såkalt kommersielle private barnehager er ugyldig og oppheves.

Publisert Sist oppdatert

Trondheim bystyres vedtak om å stoppe etableringer av nye private barnehager som ikke er ideelle, er kjent ugyldig. 

Fylkesmannen konkluderer ifølge adressa.no med at vedtaket som Trondheim kommune gjorde i januar må oppheves.

«Fylkesmannen finner etter sin lovlighetskontroll med vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 at den politiske føringen ikke vil kunne gjennomføres lovlig innenfor barnehagelovens rammer.

Kommunen har følgelig ikke materiell kompetanse til å gjennomføre den politiske føringen. Vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 kjennes derfor ugyldig og oppheves, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 andre ledd.»

Nasjonal avklaring

I forrige uke sendte Kunnskapsdepartementet ut et brev til samtlige fylkesmenn i landet om hvordan barnehageloven skal tolkes.

I brevet heter det innledningsvis:

 «Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens adgang til å stille vilkår som innskrenker de private barnehagenes lovfestede mulighet til å ta midler ut av barnehagedriften. Det er videre oppstått spørsmål om adgangen til å skille mellom «ideelle» og «kommersielle» barnehager ved tildeling av tilskudd. Kunnskapsdepartementet mener det er nødvendig med en nasjonal avklaring av problemstillingene som har oppstått.»

Konklusjonen lyder:

«Kommunene har ikke hjemmel til å innskrenke barnehageeiers adgang til et rimelig årsresultat, verken gjennom vilkår for tilskudd eller vektlegging av driftsform ved avgjørelsen om å tildele tilskudd.»

Trondheim og Oslo

Trondheim er en av kommunene som har innført en stopp i nyetableringer av såkalt kommersielle barnehager. Oslo gjorde det samme etter at det rødgrønne byrådet inngikk budsjettavtale med Rødt.

I Oslo fikk Espira i desember i fjor avslag på sin søknad om tilskudd til drift av to barnehager tilknyttet store boligutbygginger. Etter at avslaget ble gitt, sa byråd Tone Tellevik Dahl følgende om framtiden for den planlagte barnehagen i Nybyen:

«Kommunen har også sagt, at hvis Espira ikke ønsker å drifte barnehagen uten kommunalt tilskudd, så er kommunen eller eventuelt private ideelle aktører selvfølgelig klare til å gå inn og drifte den barnehagen.»

Sist torsdag gjorde Bodø kommune et vedtak om at framtidige nye barnehager skal eies og driftes av Bodø kommune eller ideelle, private selskaper.

Bodø-vedtak til lovlighetskontroll

Vedtaket ble gjort dagen etter at Kunnskapsdepartementet hadde sendt ut sin redegjørelse om at det ikke er anledning å forskjellsbehandle private søkere på bakgrunn av selskapsform.

Ifølge Avisa Nordland har Frp varslet at bystyrevedtaket i Bodø skal sendes til lovlighetskontroll.

PS! Etter at departementet sendte ut sitt brev til fylkesmennene, krever SV og Rødt at loven endres slik at kommunene kan forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager. Men Arbeiderpartiets Arild Grande er ifølge Klassekampen klar på at Ap verken vil ha noen omkamp om retten til utbytte eller endre loven slik at kommunene kan velge ideelle foran kommersielle aktører.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS