DEBATT

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen, her på et barnehagebesøk. Foto: Frp

En hyllest til private barnehager

- Det er helt uforståelig at Arbeiderpartiet vil kutte 300 millioner kroner i tilskudd til private barnehager, noe som vil slå beina under de mange hundre som driver på marginene fra før. Konsekvensen vil være at mange av landets barn kan stå uten barnehageplass, skriver Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Publisert

Private barnehager har sikret full barnehagedekning i Norge, et mangfold av tilbud for landets barn og valgfrihet for familiene. Vi burde rose de private for denne innsatsen.

I 2003 sikret FrP flertall for barnehageforliket i Stortinget. For å nå målet om full barnehagedekning, var Arbeiderpartiet og SV enige med oss om at private aktører måtte inn i bidra. I dag utgjør de private barnehagene halvparten av landets barnehager og vi har full barnehagedekning.

Det stilles like kvalitetskrav til alle barnehager, like krav til bemanning, foreldrebetalingen er lik og det er også likt driftstilskudd fra det offentlige. Alle kjente undersøkelser viser at foreldre i private barnehager er mest fornøyde med tilbudet de får. De private barnehagene har ofte lengre åpningstider og flere av dem serverer sunn og god mat. Hvorfor har Rødt og Arbeiderpartiet nå startet en heksejakt på de private barnehagene?

Har de ansatte i private barnehager dårligere lønn? Nei. Det er marginale forskjeller i lønn mellom offentlige og private barnehager. I hovedsak skyldes det at 95 prosent av de private barnehagene har tariffavtaler, lønns- pensjons- og arbeidsavtaler som de ansatte har forhandlet frem selv. Ingen annen sektor har høyere organisasjonsgrad enn barnehagesektoren.

Tjener de private barnehagene grovt med penger på bekostning av barnas tilbud? Nei. I gjennomsnitt tar de private barnehagene ut 0,4 prosent i utbytte. De fleste ville fått bedre avkastning på pengene sine ved å sette dem i banken heller. Utfordringen i sektoren fremover er faktisk at så mange som 800 barnehager i Norge driver med underskudd. Da er det helt uforståelig at Arbeiderpartiet vil kutte 300 millioner kroner i tilskudd til private barnehager, noe som vil slå beina under de mange hundre som driver på marginene fra før. Konsekvensen vil være at mange av landets barn kan stå uten barnehageplass.

Fremskrittspartiet mener det vil være mer riktig å vurdere barnehagene ut fra den kvaliteten og tilfredsheten de leverer til landets barn. I den nyeste foreldreundersøkelsen, hvor over 100.000 foreldre har besvart, scorer de private barnehagene høyest. Av de 50 beste barnehagene i landet, er 44 av dem private. Så lenge vi klarer å sikre full barnehagedekning, vil det være opp til foreldre å avgjøre hvilke barnehager som er best, og hvilke barnehager som skal overleve i fremtiden.

Fremskrittspartiet er mer opptatt av kvalitet og tilfredshet hos familiene, enn hvilken eierform barnehagene har.

Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant Frp

Fremskrittspartiet vil rette en stor takk til de private barnehagene. Uten dere hadde ikke Norge hatt full barnehagedekning. Fremskrittspartiet er mer opptatt av kvalitet og tilfredshet hos familiene, enn hvilken eierform barnehagene har. Vi sikrer derfor en fortsatt likebehandling av alle barnehager i fremtiden. Så får dere foreldre selv bestemme hvilken barnehage som er best for deres barn.

Powered by Labrador CMS