Øystein Djupedal (innfelt) var mannen som sammen med Siv Jensen fikk gjennomslag for barnehageforliket. Han mener likebehandlingen mellom offentlige og private barnehager har vært avgjørende for den norske barnehagesuksessen, og han advarer mot å rokke ved prinsippene i forliket nå som kvaliteten i barnehagene skal ytterligere opp.

Arkitekten bak barnehageforliket: Helt avgjørende med likebehandling

Øystein Djupedal kaller barnehageforliket en enestående suksess, og han advarer mot å bryte med prinsippet om likebehandling mellom private og offentlige barnehager.

Publisert Sist oppdatert

På sitt besøk i Trollmyra barnehage i Bodø tirsdag ga Frp-leder Siv Jensen uttrykk for at SVs kamp mot ikke-ideelle private barnehager er et brudd med barnehageforliket.

– Det de nå gjør er å dolke private barnehager i ryggen etter at de samme private barnehagene hjalp SV til suksess da de kunne skryte av full barnehagedekning, sa Jensen som kalte SVs dreining i saken for skammelig.

Sjelden allianse

Det var SVs Øystein Djupedal som i 2003 tok initiativet til det som skulle bli barnehageforliket. Djupedal var skuffet over regjeringen Bondeviks manglende satsing på barnehager. Han gjorde et sjeldent grep da han allierte seg med Frps Siv Jensen i saken. Senere fikk de med seg de andre opposisjonspartiene i Stortinget i spørsmålet, mot mindretallsregjeringens vilje.

Forliket besto av tre komponenter. Overfor barnehage.no påpeker Djupedal at alle tre var avgjørende for at reformen skulle lykkes.

– Det ene var utbygging. Det andre var redusert pris for foreldrene, og det tredje var likebehandling av private og offentlige tilbydere, sier Djupedal.

Stolt far

I dag er Øystein Djupedal ute av den aktive politikken. Han jobber som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder. Overfor barnehage.no sier han at barnehageforliket har vært en eventyrlig suksess og en av de viktigste reformene i vår tid.

– Det gjorde at flere kvinner kunne jobbe på full tid. Vi fikk stoppet praksisen med dagmammaer som ikke betalte skatt og ikke ga noe godt tilbud til barna. Vi gjorde det mulig for småbarnsforeldre å gi barna sine et trygt og pedagogisk godt tilbud mens de selv var på jobb. Det er nå 13 år siden barnehageforliket, men allerede etter 5-6 år var mye i realiteten gjort. Det har vært en helt fantastisk suksess som jeg er stolt over å ha vært den som tok initiativet til, sier Djupedal til barnehage.no.

Vil ikke kjempe mot utbytte

Da han var kunnskapsminister i 2006, sa Øystein Djupedal følgende:

"Vi er veldig avhengig av de private utbyggerne. De stod i fjor for hele 70 prosent av barnehageutbyggingen. Det er jeg veldig glad for, og jeg har all mulig grunn til å rose alle de private som bygger barnehager."

Når hans gamle partifeller nå har tatt opp kampen for en profittfri velferd, er det en kamp han ikke kommer til å delta i.

–  Jeg har registrert debatten om at noen tar urimelig utbytte, men etter det jeg kjenner til, er det ikke mange eksempler på urimelig utbytte. Hvis det er noen som mener det motsatte, kan de be fylkesmennene se på om det skjer. Mitt utgangspunkt er uansett at alle tre komponentene i barnehageforliket har vært avgjørende for at det skulle lykkes.

Ber om at forliket videreføres

– Er du enig med Siv Jensen i at den linja SV har lagt seg på nå, er et brudd med barnehageforliket?

– Jeg har ikke noe behov for å komme med noen karakteristikker av SVs politikk. For meg er det viktig at Stortinget hegner om barnehageforliket, og mitt råd er at alle tre komponentene i forliket videreføres, sier Djupedal.

Han legger til at han var usikker etter regjeringsskiftet i 2013 på om den nye regjeringen ville følge opp barnehageforliket all den tid Høyre var motstander i 2003..

– Men jeg er imponert over at Siv Jensen i regjering har videreført barnehageforliket og holder fast på prinsippene i det, for eksempel maksprisen, sier Djupedal.

Ut av SV, inn i Ap

Han ser ingen grunn til å bryte med de prinsippene som han var sentral i å meisle ut i 2003 og påpeker at utviklingen i barnehagesektoren er positiv.

– Det som nå skjer er det vi hadde grunn til å tro ville skje: Når det ble full dekning, vil foreldre i større grad etterspørre kvalitet, sier han og legger til at kvalitetsløftet nå vil kunne komme med ny rammeplan og nye normer for bemanning og pedagogandel.

– Det er nå flere som søker barnehagelærerutdanning. Det er også flere menn som søker. I det hele tatt er dette en sterk suksesshistorie.

– Etter at du gikk ut av politikken har du også meldt deg ut av SV?

– Ja, jeg er nå medlem av Arbeiderpartiet.

– Er det SV som har forandret seg, eller er det du?

– Jeg vet ikke hvor relevant det er for denne artikkelen, men jeg føler at SV har forlatt meg mer enn jeg har forlatt SV. Jeg har brukt 38 år av mitt liv i SV. Det har vært 38 fantastiske år.

Slik svarer SV

Barnehage.no har bedt SVs Kirsti Bergstø svare på to spørsmål knyttet til denne saken:

  1. Likebehandling mellom private og offentlige barnehager var ett av tre punkt i barnehageforliket. Har ikke Siv Jensen rett når hun nå sier at SVs politikk bryter med barnehageforliket?

«Nei. Barnehageforliket handlet om økonomisk likebehandling og samordnet opptak. Det SV jobber for nå er å begrense de kommersielle aktørenes mulighet til å ta ut profitt på bekostning av barna i barnehagen. Det er uproblematisk med barnehager som drives tilnærmet ideelt. Det vi først og fremst ­­vil til livs er når store konserner tar ut profitt eller skjult utbytte, gjennom for eksempel internfakturering og «kreative» selskapsmodeller.»

  1. Øystein Djupedal gir i et intervju med barnehage.no uttrykk for at urimelig utbytte i barnehagesektoren ikke er noe stort problem. Han advarer mot å rokke ved likebehandlingen mellom private og offentlige barnehager. Bør ikke SV lytte når begge arkitektene bak barnehageforliket gir uttrykk for at de er uenige i SVs politikk på området?

«Denne kritikken treffer dårlig. Verken Siv Jensen eller Øystein Djupedal ser ut til å ha satt seg inn i problemet eller SVs løsninger. Jensen ser, utrolig nok, ikke ut til å være klar over at selskapene kan ta ut profitt gjennom en rekke andre kanaler enn vanlig utbytte. Det finnes en del forskning som tydelig indikerer at Djupedal tar feil når han sier at profitt ikke er noe stort problem. H og Frp har dessverre stemt imot oss hver gang vi har foreslått å utrede profitt i velferden. Akkurat når det gjelder kommersielle aktører i velferden, så er H og Frp totalt ubekymret og vil ikke vite hvordan skattebetalernes penger brukes. Det synes jeg er merkverdig. Pengene skal gå til barna, ikke til profitt.»

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS