Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Går inn for to opptak i barnehagene i Oslo

Byrådet i Oslo foreslår to opptaksrunder til barnehagene: 1.mars og 15.august. I tillegg skal barn av foreldre som deltar i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger ha fortrinnsrett.

Publisert Sist oppdatert

– De nye reglene vil gi foreldre bedre forutsigbarhet for når de kan forvente å få barnehageplass, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap, i en pressemelding.

Bakgrunnen for forslaget er at det er tidlig å søke barnehageplass før 1.mars for de som har barn født i oktober og november.  Barnet er på det tidspunktet 4 eller 5 måneder og det er lenge til barnet skal begynne i barnehage.

Det er tidlig for foresatte å ta stilling til hvilken barnehage de skal søke, og for mange familier skjer det store endringer i løpet av denne tiden, for eksempel flytting.

To datoer

For barn med lovfestet rett til plass i august og september blir søknadsfristen 1. mars. For dem med rett på plass fra oktober og november blir det egen søknadsfrist 15. august.

Når alle barn med lovfestet rett til plass har fått et tilbud, behandles søknader for barn uten lovfestet rett til barnehageplass.

Saken er nå oversendt kultur- og utdanningskomiteen i kommunen. Byrådet forventer at både komiteen og bystyret behandler den i løpet av høsten slik at nye regler kan innføres fra neste år.

Flyktningbarn gis fortrinn
I forslaget fra byrådet går det fram at barn av flyktninger som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger gis fortrinn.

«Det er en stor økning i antall barn av flyktninger i Oslo, og de har et særlig stort behov for barnehageplass så fort som mulig. Mange av disse barna trenger ekstra hjelp og oppfølging. Deres foresatte må også ha mulighet til å delta i norskopplæring, introduksjonsprogram og andre integreringstiltak, og da er de avhengig av et barnehagetilbud til sine barn,» skriver byrådet i pressemeldingen.

– Regjeringen har pålagt kommunene å ta inn flere grupper barn, nå sist barn født i oktober og november, men de vegrer seg for å gjøre noe for flyktningbarna med foreldre som skal i gang med, eller går på introduksjonsprogrammet. Oslo kan ikke vente på en regjering som ikke tar ansvar, derfor vil vi gi disse barna en prioritet i barnehageopptaket slik at disse familiene kan komme i gang med viktig læring. Dette er integrering i praksis, sier Tone Tellevik Dahl.

Bytte barnehage
I den nye forskriften foreslås det at alle ønsker om bytte av barnehage behandles først. Søknadsfrist for de som ønsker å bytte barnehage blir 1. mars.

Søknadene behandles én gang etter søknadsfristen. Mange som ønsker å bytte barnehage, vil få et tilbud i dette opptaket, men det kan også være at det ikke vil være mulig å oppfylle alle ønsker om ny barnehage.

Etter at bytte av barnehage er gjennomført tildeles plass til de med lovfestet rett. I opptak gjennom året, etter at alle med lovfestet rett har fått et tilbud, stiller de som ønsker å bytte og de som ikke har barnehageplass likt. Alder avgjør hvem som får plassen (de eldste i hver av gruppene 0-2 og 3-5 år).

Opp fra jumboplassen

Byråd Tone Tellevik Dahl sier i pressemeldingen dette om den videre satsingen på barnehager i hovedstaden:

– I 2017 og 2018 får Oslo 25 nye barnehager, og frem mot 2019 får vi 3000 flere barnehageplasser. Eiendomsskatten gjør det mulig for oss å løfte Oslo ut av jumboplassen som både fylket og storbyen med den dårligste barnehagedekningen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS