Bildet er tatt under LO-kongressen i forrige uke.
Bildet er tatt under LO-kongressen i forrige uke.

LO vil stoppe profitt fra private barnehager

Norges største lønnstakerorganisasjon går til kamp mot de såkalt kommersielle aktørene i barnehagesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Fredag vedtok LO-kongressen uttalelsen «En sterk offentlig sektor i hele landet». Der gjør organisasjonen det klart at felleskapstjenestene som hovedregel må drives av det offentlige.

«Utfordres av kommersialisering»

«Det er bred oppslutning om en sterk offentlig sektor i Norge. Samtidig utfordres velferdsstaten av kommersialisering og krefter som ønsker økt privat profitt fra drift av offentlig finansierte tjenester og infrastruktur», heter det i uttalelsen.

LO skriver videre at offentlige midler som skulle gått til barnehage, skole, barnevern, sykehus, omsorg og andre offentlige oppgaver ender opp som privat profitt.

«Forskning viser at dette skjer på bekostning av ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår», heter det.

Uttalelsen fortsetter slik:

«LO mener at offentlige tjenester i all hovedsak må drives i offentlig regi. Også i årene framover vil det imidlertid være nødvendig at det offentlige samarbeider med ideelle og ikke- kommersielle aktører. Dette gjelder for eksempel innenfor attføring, barnevern, barnehager og omsorg. En forutsetning er at tilbyderne har fast ansatte medarbeidere med skikkelige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.»

Vri til offentlig drift

Og til slutt:

«Barnehagesektoren og barnevernsinstitusjoner er blant de velferdsområdene der kommersielle aktører har fått sterkest fotfeste. I mange tilfeller kanaliseres profitten til skatteparadiser. LO mener målet må være å vri eierskap og drift av barnehager og barnevernsinstitusjoner til det offentlige, der det kan være et visst innslag av ideelle aktører. For å få dette til, må det utvikles en bred politisk enighet om politiske løsninger som står seg over tid. Som et første skritt på veien, må det settes ned et offentlig utvalg som utreder måter vi kan sikre at offentlige bevilgninger til barnehager, barnevernsinstitusjoner og andre offentlige velferdstjenester brukes til å sikre de gode tjenestene, ikke til privat profitt.»

Støtter Ap med 10 millioner

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 910 000 medlemmer er organisert i 25 fagforbund som er tilsluttet LO. LO organiserer i både privat og offentlig sektor.

I forrige måned ble det kjent at LO støtter Arbeiderpartiets valgkamp med ti millioner kroner foran høstens stortingsvalg.

Støre: Har tillit til private

Arbeiderpartiet har i vår ved flere anledninger gitt uttrykk for at de ikke er på linje med SV, som stiller ultimatum om forbud mot profitt på velferdstjenester foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter høstens stortingsvalg.

Aps leder Jonas Gahr Støre sa dette til Utdanningsnytt i forbindelse med partiets landsmøte i april:

– Folks oppfatning er at barnehagene skal være trygge, ha god kvalitet og kompetente ansatte. Det er det som pengene som kommer fra det offentlige og foreldrene skal brukes på. Jeg har i stor grad tillit til at de som driver barnehager driver forsvarlig.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS