Bodø Arbeiderpartis gruppeleder Anne Mari Haugen synes det er greit å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager. Bystyrerepresentant Thor Arne Angelsen vil ikke beklage bemerkning om Norlandia-eierne.
Bodø Arbeiderpartis gruppeleder Anne Mari Haugen synes det er greit å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager. Bystyrerepresentant Thor Arne Angelsen vil ikke beklage bemerkning om Norlandia-eierne.

Onsdag sa departementet hva som ikke er lov. Torsdag trosset Bodø bystyre beskjeden

Ap-politiker om Norlandia-eierne: «Når det blir litt for litt for lite penger på feriekontoen, så tar de bare inn en ekstra unge.»

Publisert Sist oppdatert

Onsdag gikk det ut melding fra Kunnskapsdepartementet om at forskjellsbehandling mellom ideelle og ikke-ideelle barnehager ikke er lov. Dagen etter vedtok bystyret i Bodø nettopp en slik forskjellsbehandling.

Bodø kommune har fulgt etter Oslo og Trondheim i kampen mot såkalt kommersielle barnehager.

Torsdag vedtok flertallet i bystyret (Ap, MDG, SV, Sp og Rødt) følgende:

«Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.»

Onsdag: Ulovlig

Vedtaket kom dagen etter at Kunnskapsdepartementet sendte ut brev til samtlige fylkesmenn om at barnehageloven ikke åpner for forskjellsbehandling mellom private kommersielle aktører og private ideelle aktører.

Arbeiderpartiets gruppeleder Anne Mari Haugen sa til barnehage.no tirsdag at grunnen til at Ap vil stoppe private utbygginger var at andelen kommunale barnehager er for lav og at Bodø kommune ikke kan stille de samme kravene til private som til kommunale barnehager.

– Må vurdere hvert tilfelle

– Hvorfor ombestemmer dere dere og sier ja til flere private, ideelle barnehager?

– Utgangspunktet for Arbeiderpartiet er at vi ønsker å bygge flere kommunale barnehager. Men så kan det være slik, at hvis det for eksempel fra noen som vil etablere en gårdsbarnehage i et ytterdistrikt, så må vi vurdere søkndaden i hvert enkelt tilfelle.

– Så fremt de er ideelle og ikke såkalt kommersielle?

– Ja, så lenge vi følger de lover og regler som gjelder, så vil vi helst ha flere kommunale, men også ideelle barnehager.

– Er det sånn at ideelle private selskaper driver bedre barnehager enn ikke-ideelle private selskaper?

– Det har jeg ikke noen formening om. De private barnehagene gjør en utmerket jobb. Jeg opplever at foreldrene er fornøyde, så dette er ikke en kritikk av private barnehager. Det samme kan jeg si om PBL – de har vi i alle år hatt et utmerket samarbeid med. Men vi ønsker altså å endre litt på sammensetningen i sektoren framover.

Klar tale fra departementet

– Onsdag gjorde Kunnskapsdepartementet det klart i et brev til alle landets fylkesmenn at barnehageloven ikke åpner for å forskjellsbehandle såkalt kommersielle fra såkalt ideelle barnehager ved søknad om tilskudd. Visste ikke Bodø Arbeiderparti dette, eller valgte dere bevisst å overse det?

– Vi valgte ikke bevisst å overse noe. I vedtaket vi har gjort presiserer vi også at vi skal forholde oss til gjeldende lov og regelverk. Det har vært mye diskusjon og uklarhet rundt dette punktet. Vi skal alltid holde oss innenfor gjeldene lov og regelverk, men så lenge vi holder oss innenfor det, vil vi bruke muligheten til å styre utviklingen dit vi ønsker, sier Anne Mari Haugen til barnehage.no.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen, sier til Avisa Nordland at Fylkesmannen i Nordland så vidt har begynt å se på problemstillingen rundt lovligheten i vedtaket fra Bodø bystyre.

Bodø kommune har for øvrig planer om å starte byggingen av én kommunal barnehage i inneværende valgperiode.

Buset ut om Adolfsen-brødrene

I bystyredebatten torsdag var det frisk tale både fra høyre- og venstre-siden i det politiske landskapet. Ap-representant Thor Arne Angelsen sa følgende fra bystyrets talerstol, rettet mot Kristian og Roger Adolfsen, som eier Norlandia-barnehage:

«Hvis de offentlige barnehagene ikke er gode nok på noe, så skal vi gjøre dem bedre. Men det er veldig mye enklere når vi selv tar styringen i stedet for bare å gi pengene til Adolfsen-brødrene. Når det blir litt for litt for lite penger på feriekontoen, så tar de bare inn en ekstra unge.»

– Representerer dette ditt syn på hvordan private barnehager drives?

– Nei, det representer ikke mitt syn på hvordan private barnehager drives. Sitatet var basert på noe som var sagt tidligere, om at barn får et rikere liv av å være i privat enn i kommunal barnehage. Når jeg refererte til brødrene Adolfsen, så var det fordi Norlandia var nevnt tidligere i debatten, sier Thor Arne Angelsen til barnehage.no.

– Dårligere tilbud

–  Er det ikke litt drøyt å si noe sånt om folk, fra bystyrets talerstol?

– Nei, er det det? Vi er i en verden hvor private ønsker å tilby barnehagetjenester betalt av det offentlige, og hvor private selskaper skal tjene penger. Selv om det finnes mange veldig flotte barnehagedrivere som har gode motiver, så finnes det også barnehageeiere som tar ut stor profitt. All den tid melka koster det samme og husleia stort sett koster det samme, så er de nødt til å ta inn pengene et annet sted. I Bodø gjør noen private barnehager det ved å ha flere barn per ansatte. Det mener vi gir dårligere tilbud.

– Finnes det noen undersøkelse som viser at foreldre er mindre fornøyd med tilbudet i private enn i kommunale barnehager?

– Nei, det gjør det ikke. Men jeg tror at barn har det bedre når de har flere voksne i nærheten. Det finnes ikke noen undersøkelse som viser at 6,3 barn per voksen er optimalt. Det er heller ikke noe som sier at 6,9 eller 8,4 barn er optimalt. Likevel må vi tilstrebe oss å ha høy voksentetthet, sier Angelsen.

Vil ikke beklage offentlig

–  Så da er det greit å si dette om to navngitte personer?

– Nei, og det ble jeg også klubben ned av ordføreren for.

–  Er det noen grunn til å beklage overfor brødrene Adolfsen?

– Hvis de har følt seg urettferdig behandlet av den kommentaren, kan de ta kontakt, så skal jeg beklage overfor dem direkte. Det er bare de som kan ha noen grunn til å føle seg fornærmet, og da ser jeg ingen grunn til å komme med noen beklagelse i offentligheten.

– Er ikke en slik uttalelse uansett en måte å snakke ned barnehagene som disse eier i Bodø?

– Nei, jeg tror vi var veldig tydelig på at vi snakker ikke ned noen barnehager. Saken har utgangspunkt i at vi ønsker større kommunal kontroll på de barnehagene som skal bygges opp i tiden framover. Derimot synes jeg representanten fra Venstre snakket ned de kommunale barnehagene ettersom hun sa at hvis vi bare får kommunale barnehager framover, får vi et fattigere og dårligere tilbud.

Adolfsen: Ganske useriøs

Fredag har Roger Adolfsen er på ferie og svarte ikke da barnehage.no forsøkte å kontakte ham fredag formiddag. Hans bror Kristian Adolfsen svarer i en sms:

«Det var jo en ganske useriøs uttalelse fra en bystyrerepresentant. Vi driver et stort og seriøst konsern som driver i henhold til lover og regler.»

Powered by Labrador CMS