Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo (lille bildet) vil vurdere nye tiltak for å få flere menn inn i barnehageyrkene. Foto: Bernt Sønvisen (Ap) og Getty Images
Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo (lille bildet) vil vurdere nye tiltak for å få flere menn inn i barnehageyrkene. Foto: Bernt Sønvisen (Ap) og Getty Images

Ap-topp vil vurdere å kvotere inn menn

Byrådslederne i Oslo og Bergen vil jobbe for å få flere menn inn i barnehagene. Nå kan det bli snakk om kjønnskvotering på barnehagelærerutdanningene.

Publisert

20 år etter at Barne- og familiedepartementet vedtok en målsetting om at 20 prosent av de ansatte i barnehagen skal være menn, viser fasiten 9,1 prosent.

NRK skriver at byrådslederne i Oslo og Bergen kan komme med forslag om å gi menn et forsprang på kvinner når de søker studieplass på barnehagelærerutdanningen.

Sliter fortsatt

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) sier at Bergen har prøvd å sette i verk en del tiltak de siste årene, men at de fortsatt sliter med å få opp andelen menn.

I Bergen var det ved siste telling 12 prosent menn. Det innebærer at det er mer enn åtte kvinner for hver mannlige ansatte.

Oslo er blant områdene som har lykkes best med å få menn inn i barnehagene. Ifølge ferske tall fra Utdanningsdirektoratet er 16,7 prosent av styrere og annen grunnbemanning i hovedstaden menn.

Dårligst står det til i Møre og Romsdal, der bare 4,7 prosent av de ansatte er menn, ifølge Utdanningsdirektoratets tall.

Lang historie

I artikkelen "Likestilt eller forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen" på nettstedet utdanningsforskning.no fra 2015 skriver Olav Kasin og Mette Vaagan Slåtten følgende om historien for å få flere menn rekruttert inn i barnehagene:

"Allerede i 1997 ble 20 prosent menn i barnehagen formulert som et mål (Barne- og familiedepartementet 1997). Denne målsettingen er seinere fulgt opp i tre handlingsplaner: Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004-2007 (Barne- og familiedepartementet 2004), Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010 (Kunnskapsdepartementet 2008), samt Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene (Barne,-likestillings- og inkluderingsdepartementet 2011)."

Kvotering på utdanning?

I 2018 er det fortsatt bare 9,1 prosent menn i norske barnehager.

Byrådslederen i Oslo mener det nå kan være grunn til å ta nye virkemidler i bruk for å få opp andelen menn. Blant annet ved opptak på utdanningsinstitusjoner.

- Vi kan ha godt av en diskusjon rundt kvotering, for eksempel i barnehageutdanningen. Det kan være at en skal gi noen ekstrapoeng til menn for å utligne forskjellen, sier Raymond Johansen til NRK.

Spørsmålet er ikke programfestet, men Johansen synes det kan være klokt at det blir det.

  • Her kan du sjekke andelen menn for din kommune og din barnehage.
  • Fra før er det ifølge Samordna opptak fire studier der menn får ekstrapoeng for å søke: Veterinær og dyrepleie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, samtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole og Universitetet i Agder.
Powered by Labrador CMS