Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Hannah Atic (H) og administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, reagerer begge på Arbeiderpartiets budsjettforslag om å kutte 300 millioner kroner i tilskuddene til ikke-kommunale barnehager.
Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Hannah Atic (H) og administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, reagerer begge på Arbeiderpartiets budsjettforslag om å kutte 300 millioner kroner i tilskuddene til ikke-kommunale barnehager.

Hevder at Ap vil sette nye normer i fare

Politisk rådgiver Hannah Atic (H) i Kunnskapsdepartementet mener Arbeiderpartiets forslag til kutt til private barnehager setter hele bemannings- og pedagognormen i fare. – Det får være måte på å overdrive selv om man vil skåre et politisk poeng, svarer Martin Henriksen (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Onsdag skrev barnehage.no om Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett hvor partiet legger inn en reduksjon i tilskudd til private barnehager på totalt 300 millioner kroner.

Begrunnelsen til partiet er at dagens regelverk på enkelte områder ikke gir kommunene anledning til å stille de samme krav til private som til kommunale barnehager. Ap hevder at mange barnehager derfor får kompensasjon for kostnader de ikke har.

– Det er ikke et stort kutt per barnehage. Det er mer en justering i forhold til hva som gir reell likebehandling av barnehagene, sa Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen til barnehage.no onsdag.

Tall fra Telemarksforskning viser at norske ikke-kommunale barnehager i snitt gikk med 2,9 prosent overskudd i 2015.

– Setter normer i fare

Politisk rådgiver Hanna Atic (H) i Kunnskapsdepartementet sier til barnehage.no at Arbeiderpartiets budsjettforslag er oppsiktsvekkende.

– Det setter blant annet hele bemannings- og pedagognormen i fare, sier Atic.

Hun peker på at det nå er mulig å innføre bemanningsnorm og en styrket pedagognorm, fordi de private barnehagene siden 1. januar 2016 har hatt samme finansiering som de kommunale.

Dersom tilskuddene til de private igjen reduseres, mener Atic at myndighetene vanskelig kan kreve at bemanningen og pedagogtettheten skal være like god som i de kommunale barnehagene.

– Det åpner i praksis for lavere kvalitetskrav i halvparten av landets barnehager, sier Hannah Atic.

– Overdrevne påstander

Martin Henriksen (Ap) avviser kritikken. Han sier at Høyre er politisk uenige med Ap om å stille samme krav til alle barnehager som forutsetning for like tilskudd, og at partiet bruker dette som påskudd for overdrevne påstander i denne saken.

– Det får være måte på å overdrive selv om man vil skåre et politisk poeng. Ap er for en mer ambisiøs pedagognorm enn regjeringen. Vi foreslår å bevilge 375 millioner kroner mer til barnehage enn regjeringen for å bedre kvaliteten og flere ansatte, og vil øke andelen barnehagelærere i både kommunale og private barnehager til 50 prosent, sier Henriksen.
Han mener regjeringens egen politikk er en større trussel mot normene.
– At regjeringen i vår valgte å legge tilskuddet til pedagoger inn i rammetilskuddet til kommunene kunne gitt de effektene Høyre trekker fram, men det er fullt mulig å sikre at hele tilskuddet, inkludert økningen Ap legger opp til, går uavkortet til flere pedagoger. Det kan man ikke være sikre på med regjeringens modell, sier Martin Henriksen.

Presser flere inn i konsern?

Administrerende direktør i PBL (Private barnehagers landsforbund), Arild M. Olsen, er i likhet med Høyre overrasket over Arbeiderpartiets forsøk på å kutte i tilskudd med et beløp som tilsvarer 600 årsverk.

– Jeg er veldig forundret over at Arbeiderpartiet kommer med dette forslaget nå som sektoren forbereder en norm for grunnbemanning og en skjerpet norm for pedagogisk bemanning. Og særlig er jeg overrasket over dette all den tid sentrale politikere i Ap har ytret bekymring over at flere private barnehager går inn i konsern. Dette er det mest effektive tiltaket Ap noen gang har foreslått for å få flere enkeltstående barnehager til å gå inn i konsern, sier Olsen.

Han sier at forslaget må være bygget på anekdoter som politikerne har hørt om barnehagesektoren.

– Det finnes ikke tallmateriale som underbygger at dette er et riktig grep å ta. Og denne sektoren er altfor viktig til at politikken skal bygges på anekdoter. Barnehagesektoren jobber hele tiden ut fra barnas beste, og jeg kan vanskelig se at det er noe i dette forslaget som har med barnas beste å gjøre, sier Arild M. Olsen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS