Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Regjeringen/Getty Images
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Regjeringen/Getty Images

Har regnet på 1-5-norm: Prisen er 13,1 milliarder

Skal det være én voksen for hvert annet barn under tre år, og én voksen for hvert femte barn  over tre år, vil det kreve 23.000 nye årsverk i barnehagesektoren.

Publisert

Denne måten å styrke bemanningen i barnehagene vil koste 13,1 milliarder kroner i året, viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

For tre uker siden la regjeringen fram sitt forslag til endringer i barnehageloven der en bemanningsnorm inngår. Forslaget fra regjeringen er at det skal være minst én voksen per tre barn under 3 år og minst én voksen per seks barn over 3 år. Det er ikke satt noe krav om at denne bemanningen skal gjelde gjennom hele åpningstiden.

Flere instanser har både i høringen fra i fjor sommer og høst, og senere, gitt uttrykk for at dette ikke er godt nok.

- Ikke realistisk

Tidligere denne uka la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram tall som viste at det vil koste nærmere 14 milliarder kroner å kreve at barnehager skal ha den foreslåtte bemanningen gjennom hele åpningstiden.

Både KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan og Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen har overfor barnehage.no gitt uttrykk for at dette ikke er realistisk å få til nå.

I et skriftlig spørsmål til statsråden spør stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) hva det vil koste å ha én ansatt per to barn under tre år og én ansatt per fem barn over 3 år.

Fagforbundet er blant dem som i høringsrunden tok til orde for en slik modell.

I begrunnelsen til spørsmålet skriver Tybring-Gjedde blant annet:

"Nylig har det også vært en rekke saker i media der foreldre og barnehageansatte hevder at den foreslåtte bemanningsnormen ikke sikrer god nok bemanning."

I "NOU 2012:1 Til barnas beste: Ny lovgivning for barnehagene" fremmet også et mindretall av Øie-utvalgets medlemmer et ønske om å lovfeste nettopp denne bemanningsnormen.

23.000 nye årsverk

I sitt svar skriver Jan Tore Sanner blant annet:

"Beregningene for en sterkere bemanningsnorm med en ansatt per to barn under tre år og en ansatt per fem barn over tre år legger til grunn følgende: Årsverksbehov er basert på avtalt oppholdstid i barnehager, og alle barnehageplasser er omregnet til heltidsplasser. Dagens årsverk i grunnbemanningen trekkes fra det totale årsversbehovet, noe som gir et merbehov på om lag 23.000 årsverk per år. Det forutsettes at merbehovet for årsverk dekkes av et likt antall barnehageassistenter og pedagogiske ledere. Gitt disse forutsetningene, er provenyeffekten av en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen der det er en ansatt per to barn under tre år og en ansatt per fem barn over tre år om lag 13,1 mrd. kroner, med en halvårseffekt på om lag 5,5 mrd. kroner."

Powered by Labrador CMS