Kunnskapsminister, her fotografert under åpningen av Valle Hovin idrettsbarnehage, gir uttrykk for at bemanningsnormen ikke vil påvirke private barnehagers mulighet til å ta inn lærlinger. Foto: Silje Wiken Sandgrind
Kunnskapsminister, her fotografert under åpningen av Valle Hovin idrettsbarnehage, gir uttrykk for at bemanningsnormen ikke vil påvirke private barnehagers mulighet til å ta inn lærlinger. Foto: Silje Wiken Sandgrind

Statsråden deler ikke bekymring for lærlinger

Barnehagenes rammevilkår for å ta inn lærlinger endres ikke med regjeringens forslag om bemanningsnorm, konkluderer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Publisert

Statsråden deler ikke bekymringen til stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap), som i forrige uke sendte inn skriftlig spørsmål om uroen for opptak av lærlinger i private barnehager.

«Er statsråden bekymret over signalene fra private barnehager om at de ikke ser seg i stand til å ta imot lærlinger høsten 2018 pga. innføring av bemanningsnormen, og hva vil statsråden gjøre med dette og hvordan fagarbeidernes plass i private skoler og barnehager skal sikres på sikt?»

Usikkerhet om finansiering

I begrunnelsen for spørsmålet skrev Henriksen at Fagopplæring Sør får tilbakemelding fra private barnehager om at de ikke har mulighet til å ta opp lærlinger i år. Dette skyldes usikkerheten knyttet til finansieringen av bemanningsnormen for private barnehager.

Regjeringen foreslår å innføre en bemanningsnorm som innebærer at det skal være minst én ansatt for hvert sjette barn over tre år og hvert tredje barn under tre år. Det er ikke lagt inn ekstra finansiering til å følge normen. Dette har regjeringen begrunnet med at den foreslåtte normen allerede er oppfylt i snitt i landets kommunale barnehager.

- Ikke endrede rammevilkår

Ettersom private barnehager får tilskudd basert på kostnader i kommunale barnehager, mener regjeringen at private barnehager kan innføre normen uten at det tilkommer kostnader som barnehagene ikke allerede får dekket.

Kunnskapsministeren skriver i sitt svar til Kari Henriksen at barnehagenes rammevilkår for å ta inn lærlinger ikke endres med regjeringens forslag til bemanningsnorm.

«Private barnehager mottar et driftstilskudd som tilsvarer kommunens driftsutgifter i kommunale barnehager. Kostnader til lærlinger holdes utenfor grunnlaget for beregningen av tilskuddet til private barnehager. Men alle barnehager med lærlinger mottar i tillegg lærlingtilskudd som i 2018 er på til sammen 153.053 kroner. Tilskuddet fordeles over hele læretiden, som for barne- og ungdomsarbeidere er på to år,» skriver Jan Tore Sanner.

Powered by Labrador CMS