Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet.
Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet.

Ap satser stort på barnehagen

Hvis Ap vinner stortingsvalget, skal private aktører få samme krav som offentlige, og halvparten av de ansatte i norske barnehager må være utdannede barnehagelærere.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune innførte fra nyttår en bemanningsnorm for sine kommunale barnehager som Arbeiderpartiet vil gjøre til en nasjonal ordning, gitt at de vinner høstens stortingsvalg.

Si din mening om valgløftene nederst i saken.

I partiprogrammet for neste periode, lover partiet å innføre en bemannings- og pedagognorm for norske barnehager. Det innebærer at halvparten av alle ansatte i en barnehage skal være barnehagelærere. Målet er å fange opp barn som risikerer å ramle utenfor samfunnet på et tidligere tidspunkt.

– Ofte når det er snakk om personer som har kommet skeivt ut, blir det sagt at man kunne se det allerede i barnehagen. All forskning viser også at jo mer fagpersonell du har i en tidlig fase, jo større er mulighetene for at de fullfører videregående utdanning, sier familie- og kulturpolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagbladet.

Les hele saken her.

Pedagogsatsingen er en av flere komponenter i partiets kvalitetsløft for barnehagen. Parallelt vil de også innføre et generelt minstekrav til antall voksne per barn. En slik bemanningsnorm ble egentlig vedtatt av de rødgrønne allerede i 2013, men er ikke blitt innført av den borgerlige regjeringen så langt.

Ap vil også endre reglene for private barnehager, slik at kommunene kan stille samme krav til private og offentlige aktører når det gjelder for eksempel bemanning, åpningstider og innhold.

– Når finansieringen er den samme som i offentlige barnehager, bør kravene være de samme også, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Dagbladet.

Hun har ledet arbeidet med partiprogrammet som ble lagt fram mandag.

Innholdet i partiprogrammet følger den nylig innførte pedagognormen i Oslo, som gjelder for kommunale barnehager, der det skal være minst 50 prosent barnehagelærere og flere fagarbeidere i Oslobarnehagen.

I den private barnehagestiftelsen Kanvas, jobbes det også mot et mål om minst 50 prosent andel barnehagelærere. Kanvas’ daglige leder Robert Ullmann understreker imidlertid at det å konvertere en assistentstilling til en barnehagelærerstilling ikke er nok. Her må det ligge en relevant utdanning i bunn.

 

Her er Ap sine barnehageløfter:

  • Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen som sikrer at halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere, og det skal bli flere barne- og ungdomsarbeidere. Det innebærer både en pedagogreform med krav om femti prosent utdannede barnehagelærere og et minstekrav for voksen per antall barn.
  • Gradvis utvide retten til barnehageplass slik at alle barn får tilbud fra den måneden de fyller ett år.
  • Gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet og innhold, og lønns- og arbeidsvilkår.
  • Bevare maksprisordningen og rett til søskenmoderasjon.
  • Gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språks- og levekårsutfordringer.
  • Utrede rett til å få plass i en barnehage i nærmiljøet.

Kilde: Arbeiderpartiet. 

Powered by Labrador CMS