Fylkesmannen setter foten ned for vedtak i Ålesund bystyre

Ålesund kommune vedtok i juni å forskjellsbehandle barnehager på bakgrunn av eierens driftsform. Det hadde kommunen ikke lov til.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesmannen har opphevet et vedtak om å stoppe nyetableringer av ikke-ideelle, private barnehager i Ålesund.

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) er ifølge Sunnmørsposten skuffet, men ikke overrasket.

– Barnehager er blitt så god butikk i Ålesund at vi ønsker å tydeliggjøre ønskene våre, sier Aurdal til Sunnmørsposten (krever innlogging).

«Kommunen eller ideelle aktører»

Det var 8. juni at Ålesund kommune etter forslag fra SV, og med 25 mot 24 stemmer, fattet følgende vedtak:

«Bystyret ønsker et mangfoldig barnehagetilbud i alle bydeler, der ideelle barnehager har en naturlig plass. Bystyret ønsker at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører, og ber rådmannen følge opp dette så langt som mulig blant annet gjennom reguleringsplaner.»

Etter at Frp klaget inn vedtaket, har Fylkesmannen nå konkludert med at bystyrets avgjørelse er i strid med barnehageloven.

Avklaring fra departementet

Seks dager etter at Ålesund kommune fattet sitt vedtak, gikk det ut brev fra Kunnskapsdepartementet til alle landets fylkesmenn.

«Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens adgang til å stille vilkår som innskrenker de private barnehagenes lovfestede mulighet til å ta midler ut av barnehagedriften. Det er videre oppstått spørsmål om adgangen til å skille mellom «ideelle» og «kommersielle» barnehager ved tildeling av tilskudd. Kunnskapsdepartementet mener det er nødvendig med en nasjonal avklaring av problemstillingene som har oppstått.»

Ikke hjemmel

Konklusjonen lød:

«Kommunene har ikke hjemmel til å innskrenke barnehageeiers adgang til et rimelig årsresultat, verken gjennom vilkår for tilskudd eller vektlegging av driftsform ved avgjørelsen om å tildele tilskudd.»

Både i Bodø og Trondheim har fra før lignende vedtak om å forskjellsbehandle mellom barnehager på bakgrunn av eierens selskapsform blitt opphevet av Fylkesmannen.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS