Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dropper kontroversielle forslag

Kunnskapsministeren dropper forslaget om å innføre språknorm for femåringer, dokumentasjon og ubyttebeskrivelse.

Publisert Sist oppdatert

Med galleriet i Stortingssalen fylt med representanter fra Barnehageopprør 2016, lot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tre av de mest konfliktfylte punktene i Stortingsmelding 19 – Tid for lek og læring i barnehagen, falle.

Dermed blir det ingen språknorm for femåringer eller ubyttebeskrivelse for hva barn skal ha med seg fra barnehagen. Heller ikke punktet om dokumentasjon blir med videre. Punktet om tilsyn får bli, men det kreves at systemet revideres etter to å for å se om det fungerer.

Kommunene skal altså fortsatt ha tilsynsansvar, med det er mulig å melde i fra til Fylkesmannen om ikke tilsynet skjer innen rimelig tid. Dette kan også foreldre gjøre.

Krever bemanningsnorm

- Dette er noe Stortinget klart har sagt i fra om at de ikke støtter, dermed faller disse punktene. Nå må vi jobbe videre med resten som vi er enige om, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra talerstolen.

Både forslag til endringer i Barnehageloven og stortingsmeldingen ble behandlet i Stortinget tirsdag. En samlet opposisjon slaktet Kunnskapsdepartementets evne til dialog med barnehagesektoren og etterlyste også at det ble sagt noe om bemanningsnorm i stortingsmeldingen.

- Vi er klar over at bemanning er av avgjørende betydning, men dette er altså ikke økonomisk mulig akkurat nå, sier Svein Harberg i Høyre.

Han lovte at bemanningsnormen likevel blir fulgt opp og stiller seg noe uforstående til kritikken.

Lei av å vente

- Vi ønsker heller ikke testing og prøving for det enkelte barn. Noe slikt er like fjernt for oss som for de som hevder dette, sier Harberg.

Gjennom hele debatten, gikk kravet om bemanningsnorm igjen og Røe Isaksen forsvarte seg med at dette i bunn og grunn er noe alle er enige i og at det er merkelig av Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen å lage konflikt ut av dette.

- Vi vedtok i fjor at Regjeringen må komme med en plan for gjennomføring av bemanningsnorm. Ikke penger, men en plan. Vi forventet at det ville komme noe om dette i stortingsmeldingen, men nei, sier en skuffet Trettebergstuen.

Fornøyd kunnskapsminister

Til tross for at Røe Isaksen må se langt etter noen av punktene i lovforslagene og stortingsmeldingen, er han likevel ikke skuffet.

- Nei, jeg er ganske fornøyd. Av rundt 30 forslag, faller noen få. Så vi får jo medhold i det meste, i tillegg til at det blir noen endringer i noen punkter. Men det viktigste er ikke å innføre en språknorm, men å styrke språkarbeidet i barnehagen. Og jeg er fornøyd med at vi får lovfestet krav til norskspåklige ansatte i barnehagen, sier kunnskapsministeren til barnehage.no etter debatten.

Han legger til at det har vært en viktig debatt og diskusjon i forkant med mange sterke og gode meninger.

Tydeligere rammeplan

- Jeg merker meg at Oslo trekkes fram av opposisjonen som eksempel på hvordan det skal gjøres, og det er jeg helt enig i, sier Røe Isaksen.

Nå ser han fram til å komme i gang med arbeidet med ny rammeplan, som blir tydeligere og kortere enn den vi har i dag.

Geir Jørgen Bekkevold (Krf) i Familie- og kulturkomiteen kunne knapt vært mer fornøyd med dagens utkomme:

- I dag har pedagogikken seiret, sier han barnehage.no.

Honnør til barnehageopprøret

- Flertallet har satt en stopper for de mest kontroversielle lovforslagene i stortingsmeldingen. Å måle barn er ikke veien å gå og vi vil gjerne bevare den nordiske barnehagemodellen som vi er kjent for, sier Bekkevold.

Han roser Barnehageopprør 2016 og sier at det har vært en ren glede å følge med på debatten.

SV-leder Audun Lysbakken holdt ingenting igjen på talerstolen tirsdag og lurte på hvorfor KD lyttet til lærere om lærerplaner i skolen men, ikke til barnehagelærere om rammeplanen i barnehager.

På rett kurs

Til barnehage.no sier han at svært fornøyd med utfallet.

- Her har vi satt foten ned og fått stoppet språknormen og en intstrumentalisering av barnehager vi ikke ønsker. Nå er barnehagepolitikken tilbake på rett kurs. Vi skal ikke ha mer skole inn i barnehagen, sier en smilende SV-leder.

I likhet med Bakkevold, roser han engasjementet til Barnehageopprør 2016.

- Det er fantastisk å se hva som kan skje når et helt fagfelt reiser seg sammen! sier Lysbakken.

Skuffet over rotet

Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen, er overrasket og skuffet over hvor sprikete formidlingen fra Regjeringen har vært i denne saken.

- Hver gang regjeringspartiene får kritikk, er de så enige med opposisjonen at man må sette spørsmålstegn ved om de har ment det de skrev i lovforslagene og stortingsmeldingen. Det overrasker meg at de ikke har kommet fram til en felles og bedre formulering i stedet for å fastslå at de er misforstått. De burde klare å løse opp i disse misforståelsene før de presenterer dem for Stortinget, fastslår Olsen.

Må følge forskningen

- Dette burde være en positiv sak for sektoren, ikke en kilde til konflikt. Vi mener at de må gå tilbake og bli enige om hvordan de skal formulere seg i framtiden. PBL så ikke de samme farene i stortingsmeldingen som kritikerne gjorde, og om Regjeringen plutselig er enig med opposisjonen, hvem har da rett? Var det ikke gode forslag til endringer likevel? spør Olsen.

Nå er PBL opptatte av at det blir gjort noe som løfter kvaliteten i sektoren slik at alle barn får gå i en god barnehage.

- Man må ikke være så prinsipielle at det ikke blir framdrift. Vi må støtte oss på forskningen som er gjort og om det mangler forskning på noen områder, må vi skaffe det, avslutter Olsen.

Powered by Labrador CMS